Опасностите од одгледување риби

Одгледувањето риби е гранка на аквакултурата. Специјализирано за одгледување риби, одгледување риби се изведува и во морска вода и во слатка вода.