рекламирање

228 милиони од Канарските острови Fdcan ќе бидат искористени во 90 проекти за обновување

Благодарение на Фондот за развој на Канарските острови, FDCAN, повеќе од 90 проекти за подобрување на управувањето со енергијата презентирани од ...