рекламирање
Попуст до 55% на сметката за електрична енергија

Сметката за електрична енергија ќе се намали ако бидат исполнети целите за намалување на СО2

Доколку се исполнети целите поставени за намалување на емисиите на СО2, ќе можеме да видиме значително намалување на приемот ...