инсталација на соларни панели

Придобивки од соларната само-потрошувачка во компаниите за мали и средни претпријатија

Прво, се појави соларна само-потрошувачка за приватни домови. Подоцна тие се проширија на големи компании. Сега тоа се малите и средните претпријатија…

рекламирање