Томас Бигорда

Компјутерски инженер со страст кон глобалната економија, особено финансиските пазари и обновливите извори на енергија.