Германски порти Portо

Завршил еколошки науки и магистер по еколошко образование на Универзитетот во Малага. Светот на обновлива енергија расте и станува се поактуелен на енергетските пазари ширум светот. Прочитав стотици научни списанија за обновливи енергии и во мојот степен имав неколку предмети за нивното работење. Покрај тоа, јас сум опширно обучен за рециклирање и проблеми со животната средина, така што тука можете да ги најдете најдобрите информации за тоа.

Герман Портиillо има напишано 1030 статии од јули 2016 година