Даниел Паломино

Завршив науки за животна средина и ги проширувам моите знаења, како на професионален така и на личен план, полагање курсеви за управување со отпад, обновливи извори на енергија и сл. проблеми со животната средина, придонесувајќи за моето знаење за различни предмети.

Даниел Паломино има напишано 70 статии од февруари 2017 година