Ny loza ateraky ny fiompiana trondro

Ny fiompiana trondro dia sampan'ny fiompiana anaty fiompiana. Manam-pahaizana manokana amin'ny fiompiana trondro, ny fiompiana trondro dia atao amin'ny ranomasina sy amin'ny rano velona.