ພາຫະນະໄຟຟ້າຫຼາຍ

Valencia ຊື້ພາຫະນະໄຟຟ້າ ໃໝ່ ສຳ ລັບກອງເຮືອຂອງຕົນ

ພາຫະນະໄຟຟ້າແມ່ນອາວຸດທີ່ດີໃນການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດໃນຕົວເມືອງທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຂົນສົ່ງ. ເພາະສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ...