ສາທາລະນະ
ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ບໍ່ທົດແທນ

ຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາພວກເຮົາມີແຫຼ່ງພະລັງສອງຢ່າງອີງຕາມການ ນຳ ໃຊ້ແລະການສະກັດເອົາຂອງມັນ. ໃນດ້ານ ໜຶ່ງ ພວກເຮົາມີແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງ ...

ຈຸດເດັ່ນຂອງ ໝວດ