ວຽກກະສິ ກຳ ລົມ

ພະລັງງານທົດແທນສ້າງວຽກເຮັດງານ ທຳ ຫຼາຍກ່ວາເຊື້ອໄຟຟອດຊິວ

ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າພະລັງງານທົດແທນສ້າງວຽກເຮັດງານ ທຳ ຫຼາຍກ່ວາເຊື້ອໄຟຟອດຊິວ ທຳ, ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໃກ້ຊິດກວ່າ ...

ສາທາລະນະ