ສາທາລະນະ
ຕ່ອງໂສ້ທາດແປ້ງ

Oligosaccharides

ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ ໜຶ່ງ ທີ່ຂ້ອນຂ້າງປົກຄຸມໃນຊີວະສາດແລະມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍ. ມັນກ່ຽວກັບ oligosaccharides ….

ATP

ATP

ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາສົນທະນາກ່ຽວກັບໂມເລກຸນ, ຊີວະວິທະຍາແລະພະລັງງານ, ແນວຄິດທີ່ໄປຕາມຊື່ ATP ສະເຫມີມາຫາພວກເຮົາ….