Portillo ເຢຍລະມັນ

ຈົບການສຶກສາວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມແລະປະລິນຍາໂທດ້ານການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Malaga. ໂລກພະລັງງານທົດແທນ ກຳ ລັງເຕີບໃຫຍ່ແລະ ກຳ ລັງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໃນຕະຫຼາດພະລັງງານໃນທົ່ວໂລກ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານວາລະສານວິທະຍາສາດຫຼາຍຮ້ອຍຫົວກ່ຽວກັບພະລັງງານທົດແທນແລະໃນລະດັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າມີຫຼາຍຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນບັນຫາການ ນຳ ກັບມາໃຊ້ ໃໝ່ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະນັ້ນຢູ່ທີ່ນີ້ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ດີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບມັນ.

ປະເທດເຢຍລະມັນ Portillo ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 905 ນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ