Fausto Ramirez

ເກີດຢູ່ Malaga ໃນປີ 1965, Fausto Antonio Ramírezເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນເປັນປົກກະຕິໃຫ້ກັບສື່ດິຈິຕອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນັກຂຽນທີ່ເລົ່າເລື່ອງ, ລາວມີຫລາຍສິ່ງພິມກ່ຽວກັບຕະຫລາດ. ປະຈຸບັນລາວ ກຳ ລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບນະວະນິຍາຍ ໃໝ່. ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນໂລກກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ລາວເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຕໍ່ພະລັງງານທົດແທນ.

ທ່ານ Fausto Ramírezໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 84 ຂໍ້ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ