Экосистеманын мүнөздөмөлөрү жана түрлөрү

экосистемасын

Албетте, сиз буга чейин уккан эмессиз экосистемалар. Бул экологиялык же экология / эколог угулат, бирок андай эмес. Экосистема - айлана-чөйрөнүн бир бөлүгү болгон жана тирүү жана инерттүү жандыктардан турган интегралдык табигый чөйрө. Экосистеманын ар бир түрү өзгөчө бүтүндүктү берген башкалардан өзгөчөлөнгөн жана ар башка мүнөздөмөлөргө ээ. Бардык экосистемалар экологиялык тең салмактуулукту сактап туруу менен активдүү жана "ден-соолукта" болушат.

Бул түшүнүктөр сизге кытайдыкындай сезилиши мүмкүн. Бирок, эгер сиз постту окуй берсеңиз, анда сизге мунун бардыгы жөнүндө жеңил, жөнөкөй жана көңүл ачарлык жол менен маалымат беребиз. Экосистема жана анын түрлөрү жөнүндө көбүрөөк билгиңиз келеби?

Экосистеманын аныктамасы

экосистемалар

Экосистеманын бир бөлүгү болуп саналган бардык компоненттер шайкештиктин натыйжасында кемчиликсиз бир тең салмактуулукка ээ. Тирүү жандыктар дагы, инерттүү жандыктар дагы функционалдык мүмкүнчүлүктөргө ээ жана табигый чөйрөдө "кызмат кылбаган" эч нерсе жок. Жадатма курт-кумурскалардын айрым түрлөрү "пайдасыз" деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок, ар бир болгон түр айлана-чөйрөнүн жандуулугун жана функциясын жактырат.

Мындан тышкары, бул гана эмес, Жер планетасын бүгүнкү күндө биз билген тирүү жана жансыз жандыктардын тең салмактуулугу түзөт. Табигый же гумандаштырылган болобу, экосистеманы түзгөн бардык аспектилерди изилдөө илимге жүктөлгөн. Адамзат аймактын көпчүлүк бөлүгүн колонияга айландыргандыктан, бул экосистемаларды изилдөөгө киргизүү үчүн негизги өзгөрмө болуп саналат.

Жогоруда айтып өткөндөй, экосистеманын экөө тең айырмаланган ар кандай түрлөрү бар анын беттеринин түрлөрү жана андагы түрлөр сыяктуу эле анын келип чыгышы. Ар бир түрдүү аспект аны өзгөчө жана уникалдуу кылат. Кургактык, деңиз, жер астындагы экосистемаларды жана чексиз сортторду таба алабыз.

Экосистеманын ар бир түрүндө эволюциялык жол менен ийгиликке жеткен айрым түрлөрү басымдуулук кылат, ошондуктан алардын жашоосун жакшыраак көзөмөлдөп, саны боюнча да, аймагында дагы кеңейет.

Экосистеманын көрүнүшү

экосистеманын сүрөтү

Жердин курамынан чыгарылгандай, көпчүлүк экосистемалар сууда жашайт, анткени планета суунун 3/4 бөлүгүнөн турат. Ошентсе дагы, көптөгөн түрлөрү бар кургактык экосистемаларынын көптөгөн башка түрлөрү бар. Бул экосистемалардын көпчүлүгү адамдарга белгилүү, анткени алар шаар борборлорунан анча алыс эмес.

Адам баласы мүмкүн болгон бардык аймактарды колония кылууга аракет кылган, демек, ал сансыз табигый чөйрөнү бузду. Бүткүл планетада бир дагы тың аймак калбашы мүмкүн. Биз белги койдук.

Экосистемада биз эске алышыбыз керек болгон эки негизги факторду табабыз. Биринчиси абиотикалык факторлор. Алардын аталышынан көрүнүп тургандай, алар экосистеманын ичинде жашоо болбогон жана бардык мамилелерди кемчиликсиз кылган экосистемалар. Абиотикалык факторлор катары биз жердин геологиясын жана рельефин, топурактын түрүн, сууну жана климатты таба алабыз.

Экинчи жагынан, биз табабыз биотикалык факторлор. Булар өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын, бактериялардын, козу карындардын, вирустардын жана жөнөкөйлөрдүн ар кандай түрлөрү сыяктуу эле жашоого ээ компоненттер. Ушул факторлордун бардыгы айлана-чөйрө эмнеге муктаж жана бири-бирине байланыштуу болсо, жашоо миллиондогон жылдарга созулушу мүмкүн. Бул экологиялык тең салмактуулук деп аталат. Экосистеманын абиотикалык же биотикалык болобу, ар бир компонентинин ортосундагы өз ара байланыш тең ​​салмактуу болуп, бардыгы шайкеш келип турат (караңыз) Биом деген эмне?)

Эгерде экосистеманын экологиялык тең салмактуулугу бузулса, ал мүнөздөмөлөрүн жоготуп, сөзсүз түрдө бузулат. Мисалы, булгануу аркылуу.

Экосистемалардын түрлөрү

Эми биз экосистемалардын ар кандай түрлөрүн сүрөттөйбүз.

Табигый экосистемалар

жер бетиндеги экосистемалар

Алар жаратылыштын миңдеген жылдар бою өнүгүп келе жаткан нерселери. Андан бери аларда жер аянты чоң алар экөө тең кургактыкта ​​жана сууда жашашат. Бул экосистемаларда биз адамдын колун эске албайбыз, андыктан алардын жасалма өзгөрүүлөрүн башка экосистемалар үчүн калтырабыз

Жасалма экосистемалар

жасалма экосистемалар

Булар адамдын ишмердүүлүгүнөн жаралат. Булар жаратылыштын өзү жараткан бир беткейге ээ болбогон жана азык-түлүк чынжырларындагы артыкчылыктарга жетишүү үчүн жаратылган аймактар. Адамдын аракети табигый экосистемага зыян келтирет демек, аталган экологиялык тең салмактуулукту сөзсүз түрдө калыбына келтирүү үчүн калыбына келтирүү аракети көрүлөт.

Кургактык

жасалма экосистемалар

Аларда барбы биоценоз кыртышта жана жер кыртышында гана пайда болуп, өнүгөт. Бул чөйрөлөрдүн бардык мүнөздөмөлөрү нымдуулук, бийиктик, температура жана кеңдик сыяктуу басымдуу жана көз каранды факторлорго ээ.

Биз токойлорду, кургак, субтропикалык жана бореалдык токойлорду табабыз. Бизде чөл чөйрөсү дагы бар.

Таза суу

таза суунун экосистемалары

Бул жерде көлдөр жана дарыялар болгон бардык аймактар ​​бар. Бизде лотик жана лента бар мейкиндиктерди дагы эске алсак болот. Биринчиси, ошол бир багыттуу агымдын аркасында микро жашоочу чөйрө пайда болуп жаткан суулар же булактар.

Башка жагынан алганда, лента - бул таза суунун агымы жок жерлер. Аларды токтоп калган суулар деп да атоого болот.

Marine

деңиз экосистемалары

Деңиз экосистемалары Жер шарында эң көп кездешет. Бул байланыштуу бул планетада бардык жашоо деңизде өнүгө баштады. Аны түзгөн бардык компоненттердин ортосундагы чоң байланышка байланыштуу ал экосистеманын эң туруктуу түрлөрүнүн бири деп эсептелет. Мындан тышкары, ал ээлеген мейкиндик адамдын колунан жабыркап, укмуштай чоң.

Ага карабастан, дүйнө жүзү боюнча океандар менен деңиздер адам баласынын олуттуу иш-аракеттеринен жапа чегип жатышат, мисалы, суунун булганышы, уулуу таштандылар, коралл рифтерин агартуу ж.б.

Чөл

чөлдөр

Чөлдөрдө жаан-чачын өтө аз жаайт. Суу дээрлик жок болгондуктан, флора жана фауна өтө сейрек. Бул ыңгайсыз жерлерде жашаган жандыктар айлана-чөйрөнүн өтө жагымсыз шарттарына ылайыкташып, жашап кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Жаныбарлардын түрлөрүнүн ортосундагы мамиле бузулбайт. Бирок, азык чынжырчасын түзгөн кайсы бир түрдүн ортосунда кандайдыр бир нерсе болуп кетсе, биз түрдүн тең салмактуулугу учурунда олуттуу көйгөйлөргө туш болобуз.

Эгерде бир түр популяциясын азайса, экинчисинде кырсыкка кабылабыз. Чөлдөр кургак чөйрөсүнөн жана күндүз менен түндүн ортосундагы температуранын өтө чоң айырмачылыгынан улам, өтө алсыз экосистемалар болуп саналат.

Of Mountain

тоо экосистемасы

Бул экосистемаларда биз жогорку рельефти табабыз жана көпчүлүк учурда өтө тик. Ушул бийиктиктерде өсүмдүктөр жана жаныбарлар жакшы өнүгө алышпайт. Бийиктикке көтөрүлгөн сайын биологиялык ар түрдүүлүк азаят. Тоонун этегинде көптөгөн түрлөр кездешет жана алар айлана-чөйрө менен өз ара аракеттенишет. Бирок, бийиктикке көтөрүлгөн сайын түрлөрү азайып баратат. Карышкыр, камзол жана жырткыч канаттуулар сыяктуу бүркүттөр жана карышкырлар сыяктуу жаныбарларды кездештиребиз.

Токой чарбасы

токой экосистемасы

Бул дарактардын тыгыздыгы жана флора менен фаунанын саны жогору. Джунгли, мелүүн токой, тайга жана кургак токой сыяктуу кээ бир экосистемалар бар. Жалпысынан, нымдуулук, жаан-чачын жана бак-дарактардын тыгыздыгы фаунанын өсүшүнө өбөлгө түзөт.

Бул маалымат менен экосистема жана анын бардык мүнөздөмөлөрү жөнүндө көбүрөөк биле аласыз деп ишенем.


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар менен белгиленет *

*

*

  1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
  2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
  3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
  4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
  5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
  6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.