Экологиялык туруктуулук, түрлөрү, өлчөө жана максаттары

жашыл планетанын туруктуулугу

Биз жөнүндө сөз жүргөндө туруктуулук же туруктуулук Экологияда биологиялык тутумдар кандайча ар кандайча «туруктуу» болуп, бизге ресурстар катары кызмат кылып, убакыттын өтүшү менен жемиштүү иштеп жаткандыгын сүрөттөйбүз.

Башкача айтканда, биз жөнүндө сөз болуп жатат айлана-чөйрөнүн ресурстары менен түрдүн тең салмактуулугу. 1987-жылдагы Брундтланд отчетуна ылайык, өзүбүздү бир түр деп атап, туруктуу жашоо колдонулат ресурстарды эксплуатациялоо менен узартуу чегинен төмөн анын табигый.

Туруктуулуктун түрлөрү

Туруктуулук жалпы идеалды издейт, ошондуктан ал социалдык-экономикалык процесс.

Айтор, туруктуулуктун бир нече түрлөрү бар деп айта алабыз.

Саясий туруктуулук

Кайра бөлүштүрүү саясий жана экономикалык күч, өлкөдө ырааттуу эрежелердин сакталышын, биздин коопсуз өкмөт болушубузду жана адамдарга жана айлана-чөйрөгө урматтоону кепилдеген укуктук базаны түзүүнү камсыз кылат.

Бул жамааттар менен региондордун ортосундагы тилектештик мамилелерди өнүктүрөт Ошентип, жашоо сапатын жогорулатуу жана жамааттарга көз карандылыгын азайтуу, демек, демократиялык түзүмдөрдү түзүү.

туруктуулук саясий чөйрө

Экономикалык туруктуулук

Бул туруктуулук жөнүндө сөз болгондо биз адилеттүү көлөмдө байлык өндүрүү мүмкүнчүлүгү жана ар кандай социалдык чөйрөлөргө ылайыктуу, түзүү популяциялар Алар толугу менен болсун өзүлөрүнүн финансылык көйгөйлөрүн чече алышат, бул өз алдынча өндүрүштү көбөйтүүгө жана акча өндүрүшүнүн тармактарында керектөөнү күчөтүүгө мүмкүндүк берет.

Ушул себептен, эгерде туруктуулук тең салмактуулук болсо, анда туруктуулуктун бул түрү жаратылыш менен адамдын ортосундагы тең салмактуулук, келечектеги муундарды аябастан учурдагы муктаждыктарды канааттандырууга аракет кылган тең салмактуулук.

Экологиялык туруктуулук

Туруктуулуктун бул түрү ушул макалада эң маанилүү (биздин тиешелүү окутуу чөйрөлөрүндө изилдениши керек) жана "талдоо" объектиси болуп саналат.

Бул андан ашкан же кем эмес нерсени билдирет биологиялык аспектилерин сактоо мүмкүнчүлүгү анын өндүрүмдүүлүгүндө жана убакыттын өтүшү менен ар түрдүүлүгүндө. Ушундай жол менен жаратылыш байлыктарын сактоого жетишилет.

Бул туруктуулук бекемдейт экологиялык аң-сезимдүү жоопкерчиликтер жана ал жашаган чөйрөнү сактоо жана урматтоо менен адамдын өнүгүүсүн өстүрөт.

Экологиялык туруктуулукту өлчөө

Туруктуулук чаралары экологиялык же башка түрлөрү болуп саналат, алар сандык чаралар өнүгүү фазаларында айлана-чөйрөнү башкаруунун методдорун түзө билүү.

Бүгүнкү күндө эң мыкты 3 иш-чара Экологиялык туруктуулук индекси, Айлана-чөйрөнү коргоо индекси жана үч эселенген натыйжа.

Туруктуулук индекси

Бул акыркы индекс жана Дүйнөлүк Экономикалык Форумдун Глобалдык Лидерлери Эртеңки Экологиялык Атайын тобунун демилгеси.

Кыскасы, Экологиялык туруктуулук индекси же Экологиялык туруктуулук индекси esi, иерархиялык структуралаштырылган индекстелген көрсөткүч 67 өзгөрмөлөр жалпы салмактагы бирдей салмактын салмагы (өз кезегинде 5 компоненттен турган 22 компоненттен түзүлөт).

Ошентип, ESI экологиялык 22 көрсөткүчтү бириктирет абанын сапатынан, таштандыларды азайтуудан тартып, эл аралык коммуникацияларды коргоого чейин.

Баасы ар бир өлкө тарабынан алынган дагы конкреттүү 67 предметке бөлүнөт, мисалы, шаардагы абада күкүрт кычкыл газын өлчөө жана начар санитардык абалга байланыштуу өлүм.

ESI беш борбордук пунктту өлчөйт:

 1. Ар бир өлкөнүн экологиялык тутумдарынын абалы.
 2. Айлана-чөйрөнү коргоо тутумундагы негизги көйгөйлөрдү кыскартуу ишинде жетишилген ийгилик.
 3. Өз жарандарын акыркы экологиялык зыяндардан коргоодогу прогресс.
 4. Ар бир эл айлана-чөйрөгө байланыштуу иш-аракеттерди жасашы керек болгон социалдык жана институционалдык потенциалы.
 5. Ар бир мамлекетте болгон башкаруу деңгээли.

Бул көрсөткүч, бул меганумердик биригүү катары, ИДП жана Эл аралык атаандаштыкка жөндөмдүүлүк индекси (ICI) менен "өлчөнүүгө" багытталган, олуттуу маалыматтарды толуктоо, чечимдерди кабыл алууда жана саясатты иштеп чыгууда жана аткарууда жакшы жетекчиликке алуу үчүн.

Курчап турган чөйрөнүн өзгөрүлмө чөйрөлөрү өтө толук (булгоочу заттардын концентрациясы жана чыгышы, суунун сапаты жана саны, энергияны керектөө жана натыйжалуулук, транспорт каражаттары үчүн өзгөчө аймактар, агрохимикаттарды колдонуу, калктын санынын өсүшү, коррупцияны кабыл алуу, айлана-чөйрөнү башкаруу жана башкалар), бирок авторлор өздөрү эч кандай маалымат жок абдан кызыктуу өзгөрмөлөр бар экендигин моюнга алышат.

Алар төккөн маалымат биринчи натыйжалар Бул индекстин чындыгында байкалганга дал келиши көрүнөт мыкты ESI мааниси Швеция, Канада, Дания жана Жаңы Зеландия сыяктуу өлкөлөр.

Курчап турган чөйрөнүн көрсөткүчтөрү

Кыскартылышы менен белгилүү EAR Курчап турган чөйрөнүн көрсөткүчтөрүнүн көрсөткүчү санды аныктоо жана классификациялоо сан жагынан өлкөнүн саясатынын экологиялык көрсөткүчтөрү.

EPIди эсептөө үчүн эске алынган өзгөрүлмө эки максатка бөлүнөт: экосистемалардын жандуулугу жана айлана-чөйрөнүн ден-соолугу.

ошондой эле, экологиялык ден-соолук бөлүнөт саясий категориялар, атап айтканда 3:

 1. Абанын сапатынын ден-соолукка тийгизген таасири.
 2. Негизги санитария жана ичүүчү суу.
 3. Ден-соолукка айлана-чөйрөнүн таасири.

жана экологиялык тирүүлүк 5ке бөлүнөт саясий категориялар, ошондой эле:

 1. Өнүмдүү жаратылыш ресурстары.
 2. Биологиялык ар түрдүүлүк жана жашоо чөйрөсү.
 3. Суу ресурстары.
 4. Абанын булганышынын экосистемага тийгизген таасири.
 5. Климаттын өзгөрүшү.

Бардык ушул категориялар менен бирге жана индекстин натыйжасын алуу үчүн, алар эске алынат 25 көрсөткүч Сиздин тиешелүү бааларыңыз үчүн (төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөн).

Курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча индикаторлор

Үч натыйжа

Үч эселенген сызык же үч эсе төмөнкү сызык а дан башка эч нерсе эмес туруктуу бизнеске байланыштуу термин, үч себеп менен чагылдырылган компаниянын натыйжалуулугун эске алуу менен: социалдык, экономикалык жана экологиялык.

Карата аткарылгандыгынын далили үч эсе натыйжа Алар туруктуу же корпоративдик социалдык жоопкерчилик жөнүндө отчеттордо чагылдырылат.

Мындан тышкары, менен бир уюм жакшы аткаруу Бухгалтердик эсеп менен айтканда, үч эсе төмөнкү сызык пайда болот максималдаштыруу анын экономикалык пайдасын жана экологиялык жоопкерчилигин, ошондой эле минималдаштыруу же акционерге гана эмес, кызыкдар тараптарга карата уюмдун социалдык жоопкерчилигин баса белгилөө менен, анын терс сырткы көрүнүштөрүн четтетүү.

Экологиялык туруктуулуктун максаттары

Туруктуулук азыркы дүйнөдө чоң көйгөйлөргө туш болууда жана алардын бири муктаждык мелдешүү биротоло Жаңылануучу энергиялар бул блогдо биз канчалык колдойбуз.

Ал эми салттуу энергияны керектөө а экологиялык кийимдер бул жакында кайтарылгыс болуп калат.

Дал ушул себептен туруктуулукка жетишүү керек болгон биринчи максат (жана мен экологиялык гана эмес, жалпы максатты көздөйм) дүйнөлүк абийирди жаратууга жетишүү.

глобалдык маалымдуулуктун туруктуулугу

А-да бар экенибизди түшүнүшүбүз керек өз ара байланышкан планетаКылган ишибиз башкаларга таасир этип, жакшы же жаман чечимдерибиз жакынкы келечекте уул-кыздарыбызга таасир этет.

Аз-аздан маалымдуулук калыптанып баратат, анткени ар кандай өлкөлөрдө жетишээрлик туруктуулукка өбөлгө түзгөн көптөгөн жакшы демилгелер болуп жатат.

Жакынкы жагдай - бул долбоордун иши Барселонанын акылдуу шаары, категориясына кирген Барселона + туруктуу, шаардын бардык туруктуу демилгелери топтолгон биргелешкен картаны түздү. Аткарылып жаткан бардык демилгелерди байкап туруу үчүн кызыктуу курал.

Үйүңүздөгү туруктуулук

Үйүңүздө туруктуулук болушу мүмкүнбү?

Бүгүн бизде ээ болууну ойлогондор арбын туруктуу үй, Алар ар кандай факторлорду эске алгандыктан сонун, себеби анын багыты, колдонгон энергиясы (айрыкча күн), ага кирген ачык мейкиндиктер жана энергияны жоготуудан сактануу үчүн кандайча изоляцияланат.

Ушул өркүндөтүүлөрдүн бардыгы аны энергияны үнөмдөөчү жана аз булганыч кылат, жана алар туруктуулук иштейт узак мөөнөттүү келечекте планетанын ден-соолугуна салым кошуу жөнүндө ойлонсоңуз болот.

Чындыгында, сиз жөнүндө 2 макалаларды көрө аласыз биоклиматтык архитектура абдан кызыктуу:

 1. Үйлөрдөгү энергияны үнөмдөө. Биоклиматтык архитектура.
 2. Биоклиматтык архитектура. Менин үйүмдүн мисалы.

Туруктуу шаарлардын мүнөздөмөлөрү

Толугу менен туруктуу үйдө жашоо абдан пайдалуу, бирок биз кеңири масштабда ойлонсок, туруктуу шаарлардын өзгөчөлүктөрү кандай?

Туруктуу деп аталган шаарлар төмөнкүдөй мүнөздөмөлөргө ээ болушу керек:

Шаар куруу жана мобилдүүлүк тутумдары.

Коомдук жайлар жана жашыл аймактар ​​урматталат; саякаттоо узак убакытты талап кылбайт (жол тыгыны), жана транспорт каражаттары жана адамдар гармониялуу жашашат.

Коомдук транспорттор эффективдүү, ал эми жеке транспорттор анын өсүшүн жайлатат.

Катуу таштандыларды, сууну жана канализацияны комплекстүү башкаруу.

Катуу калдыктар чогултулат, бөлүнөт, талаптагыдай сакталат жана кайра иштетилип, анын олуттуу пайызына баалуулук пайда болот.

Агынды суулар тазаланат жана табигый суу булактарына кайра иштетилет, бул айлана-чөйрөнүн деградациясын азайтат.

Бул суу булактары (жээктер, көлдөр, дарыялар) урматталат жана адамдар үчүн талаптагыдай санитардык деңгээлге ээ.

Шаардык дарыялар шаардын жашоосуна активдүү киришет.

Экологиялык байлыктарды сактоо.

Жээктер, көлдөр жана тоолор корголуп, шаардын шаар курулушуна интеграциялангандыктан, аларды жарандык жашоо жана шаардын өнүгүшү үчүн колдонсо болот.

Энергия натыйжалуулугу механизмдери.

Бул шаарларда электр энергиясын колдонууну азайтуу үчүн жаңы технологиялар же жол-жоболор ишке ашырылууда. Мындан тышкары, алар жаңыланып туруучу энергияны пайдаланууга көңүл бурушат.

Климаттын өзгөрүшүнө таасир этүүчү турак жай планы.

Адамдар жашай турган аялуу аймактар ​​көбөйгөндүн ордуна кыскарган, анткени альтернативдүү турак жай планы бар жана аны ишке ашырса болот.

Фискалдык эсептер жана шайкеш байланыш. 

Таза жана ачык эсептер бар, интернетке кирүү көбөйүп, туташуу ылдамдыгы жетиштүү жана эл мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү багытында көчүп жатышат.

Жарандардын коопсуздугунун оң көрсөткүчтөрү.

Тургундар тынчтыкта ​​жанаша жашай алабыз деп эсептешет, анткени кылмыштуулук жана уюшкан кылмыштуулук азайып, төмөнкү деңгээлде турукташуу тенденциясы байкалууда.

Жарандардын катышуусу.

Коомчулук шаарды жакшыртуу үчүн көйгөйлөрдү кантип чечүү керектигин талкуулоо үчүн мобилдик тиркемелер сыяктуу байланыш ресурстарын колдонот.

Жарандык коом жана жергиликтүү актерлор шаардын күнүмдүк иш-аракетине таасир эте алышы үчүн уюштурулган.

Мен сизге эң туруктуу жана кайсынысы эң аз шаар экендигин текшере турган ушул акыркы сүрөтүмдү калтырам.

барган сайын туруктуу шаарлар


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар менен белгиленет *

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.