Экологиялык из, сиздин таасириңизди жана ал кандайча эсептелгенин билип алыңыз

жарандын айлана-чөйрөгө тийгизген таасири, экологиялык из

Болгон туруктуулуктун эл аралык көрсөткүчү жана сен ал жөнүндө уккансың. Бул көрсөткүч экологиялык из болуп саналат.

Пайда болгон жаңы кыйынчылыктарга байланыштуу, биз ИДП (Ички дүң продукт) бизге сунуш кыла турган бардык мүмкүн болгон маалыматтарды көбөйтүшүбүз керек жанаЭкономикалык контекстте дүйнө жүзү боюнча колдонулган индикатор.Бул айлана-чөйрөгө жана социалдык жыргалчылыкка болгон берилгендикти чагылдырган тең салмактуу саясатты иштеп чыгуу үчүн керек.

Бул туруктуулуктун биофизикалык көрсөткүчү жана мен буга чейин экологиялык из жөнүндө гана айтып жатам, интеграциялоого жөндөмдүү адамзат коомчулугунун айлана-чөйрөгө тийгизген таасирлеринин жыйындысы. Логикага ылайык, бардык керектүү ресурстарды жана аталган коомдо пайда болгон таштандыларды эске алуу менен.

Экологиялык из деген эмне?

Ошондуктан экологиялык из катары аныкталат

жалпы адамзаттын орточо жараны керектеген ресурстарды өндүрүү үчүн, ошондой эле бул аймактардын жайгашкан жерине карабастан, ал пайда кылган таштандыларды сиңирүү үчүн зарыл болгон жалпы экологиялык өндүрүмдүү аймак

Экологиялык изди изилдөө

Аны индикатор катары белгилөө үчүн, биз адегенде изди эсептөөнү билишибиз керек, себеби төмөнкүдөй аспектилер:

Ар кандай товарды же кызматты өндүрүү үчүн (колдонулган технологияга карабастан), материалдардын жана энергиялардын агымы ар дайым талап кылынат. Бул материалдар жана экологиялык тутумдардан алынган энергия же Күндөн түз энергия анын ар кандай көрүнүштөрүндө агат.

Алар дагы керек, пайда болгон калдыктарды сиңирүү үчүн экологиялык тутумдар өндүрүш процессинде жана акыркы продукцияны колдонууда.

Бети мейкиндикти ээлегенден бери түшүмдүү экосистемалар кыскарат үйлөр, жабдуулар, инфраструктуралар менен ...

Ушундай жол менен биз бул көрсөткүчтүн кандай экендигин көрө алабыз бир нече таасирлерди бириктирет, бирок башкалар да эске алынышы керек, мисалы, айлана-чөйрөгө тийгизген чыныгы таасирин баалабагандар.

экологиялык издин таасиринин жыйындысы

Чыныгы айлана-чөйрөгө тийгизген таасири

Айрым таасирлер эсепке алынбайт, айрыкча, топурактын, суунун жана атмосферанын булганышы сыяктуу сапаттуу мүнөзгө ээ (СО2ден башка), эрозия, биологиялык ар түрдүүлүктү жоготуу же деградация пейзаждан.

Айыл чарба, мал чарбачылыгы жана токой чарба тармагында тажрыйба туруктуу, башкача айтканда топурактын түшүмдүүлүгү убакыттын өтүшү менен төмөндөбөйт деп болжолдонууда.

Сууну пайдаланууга байланыштуу таасири эске алынбайт, жерди суу сактагычтар жана гидротехникалык инфраструктуралар менен түздөн-түз ээлеп алууну жана суу айлампасын башкарууга байланыштуу энергияны кошпогондо.

Жалпы критерий катары эсептөөнүн сапатына күмөн санаган жактарын эсептебөөгө аракет кылынат.

Ушуга байланыштуу, натыйжаларга жетүү үчүн, ар дайым эң акылдуу вариантты тандап алуу тенденциясы байкалат.

Биокапасымдуулук

Экологиялык изди толуктап турган элемент - бул аймактын биокабаттуулугу. Бул бир гана биологиялык өндүрүмдүү аймак мисалы, эгин, токой, жайыт, жемиштүү деңиз ...

Мен биокапитацияны кошумча элемент катары атайм, анткени бул көрсөткүчтөрдүн айырмачылыгы натыйжасында бизге берет экологиялык тартыштык. Башкача айтканда, экологиялык тартыштык ресурстук суроо-талап (экологиялык из) азыраак колдо болгон ресурстар (биокапас)

Дүйнөлүк көз караштан алганда, ал бааланган Ар бир жашоочу үчүн планетанын 1,8 га биокабаттуулугу, же бир эле нерсе, эгерде биз жердин түшүмдүү жерин бирдей бөлүп бөлүштүрө турган болсок, планетанын алты миллиарддан ашуун жашоочусунун ар бирине 1,8 гектар жер бир жыл ичинде алардын бардык муктаждыктарын канааттандырууга туура келмек.

Бул биз жасаган чоң керектөө жана чыгашалар жөнүндө түшүнүк берет, башкача айтканда, ушул бойдон кете берсек, Жер бардыгын камсыздай албайт.

Кызык маалыматтар катары, комментарий бер АКШда 9.6 изи барДемек, дүйнө жүзү АКШ сыяктуу жашаса, ага Жер планеталары 9 жарымдан көп убакытты алат.

Экологиялык изи Испания - 5.4 

Экологиялык изди эсептеп чыгыңыз

Бул көрсөткүчтү эсептөө негизделген азык-түлүк менен байланышкан керектөөнү канааттандыруу үчүн керектүү өндүрүмдүүлүктүн аянтын эсептөө, токой өнүмдөрүнө, энергияны керектөөгө жана жерди түз ээлөөгө.

Бул беттерди билүү үчүн эки кадам жасалат:

Физикалык бирдиктердеги ар кандай категориялардын керектөөсүн эсептөө

Түздөн-түз керектөө маалыматтары жок болгон учурда, ар бир продукт үчүн ачык-айкын керектөө төмөнкү сөздөр менен бааланат:

Көрүнгөн керектөө = Өндүрүш - Экспорт + Импорт

Бул керектөөлөрдү өндүрүмдүүлүктүн көрсөткүчтөрү аркылуу тиешелүү өндүрүмдүү биологиялык бетке айландырыңыз

Бул берилген өнүмдүн киши башына орточо керектөөсүн канааттандыруу үчүн керектүү аянтты эсептөөгө барабар. Өндүрүмдүүлүктүн баалуулуктары колдонулат.

Экологиялык из = Керектөө / Өнүмдүүлүк

Биз колдоно турган түшүмдүүлүк баалуулуктарын глобалдык масштабда айтса болот же белгилүү бир аймак үчүн атайын эсептесе болот, ошондо колдонулган технологияны жана жердин натыйжалуулугун эске алат.

Стандарттык эсептөө үчүн дүйнөлүк өндүрүмдүүлүк факторлорун пайдалануу (жогоруда сиз көргөндөй эле), анткени ушундай жол менен жергиликтүү масштабда экологиялык изден алынган баалуулуктарды салыштырууга болот жана ал индикатордун жалпы нормалдашуусуна шарт түзөт.

Энергияны керектөө

Энергияны керектөөгө байланыштуу экологиялык изди алуу үчүн, ал каралуучу энергия булагына жараша ар башкача жүргүзүлөт.

Казылып алынган отун үчүн. Энергиянын негизги булагы, кайра жаралуучу энергиялардын эсебинен азайса дагы, экологиялык из СО2 сиңүү аймагын өлчөйт.

Бул түздөн-түз жана керектелген товарларды жана кызматтарды өндүрүү жана бөлүштүрүү менен байланышкан жалпы энергия керектөөнүн натыйжасында, токой аянтынын СО2 белгилөө мүмкүнчүлүгүнө бөлүнөт.

адамдын изи Жер сыйымдуулугунан ашып түшөт

Калган эсептөө

Чыгымдар эсептелгенден кийин жана өндүрүмдүүлүк индекси колдонулганда, бизде болот ар кандай өндүрүштүк багыттар каралат (эгиндер, жайыттар, токойлор, деңиз же жасалма беттер).

Ар бир категория ар кандай биологиялык өнүмдүүлүккө ээ (мисалы: бир гектар эгин деңиздин бирине караганда түшүмдүү), аларды кошуудан мурун нормалдаштыруу деп аныкталган нерсеге өтүш керек.

Бул үчүн, ар бир бети ал планетанын бетинин орточо өндүрүмдүүлүгүнө карата жердин ар бир категориясынын биологиялык өндүрүмдүүлүгүнүн ортосундагы байланышты чагылдырган эквиваленттик факторлордун жардамы менен өлчөнөт..

Ушул мааниде алганда, токойлордун эквиваленттүүлүк коэффициенти 1,37 түзгөндүктөн, бир гектар токойдун түшүмдүүлүгү орточо алганда бүткүл аймактын орточо түшүмдүүлүгүнө караганда 37% га көп түшүмдүүлүккө ээ болот .. Дүйнөлүк өндүрүштүк мейкиндик.

Барабарланган факторлор эсептелген беттин ар бир категориясына колдонулгандан кийин, эми бизде глобалдык гектар (гха) деп аталган экологиялык из.

Ушунун бардыгы менен, эгерде биз алардын бардыгын толуктап, экологиялык издерди таба алсак.

Өзүңүздүн экологиялык изиңизди эсептеп чыгыңыз

Сиздин жашоо образыңыз канчалык "жаратылышты" талап кылат деп ойлонуп көрдүңүз беле? "Экологиялык из" анкетасында керектүү жердин жана океандын аянты эсептелген жыл сайын керектөө схемаңызды сактап, калдыктарыңызды сиңирип алыңыз.

Адатта, бул шаймандар төмөнкү багыттарга кайрылышат:

  • энергетика: Үйдө энергияны колдонуу. Жылына энергия түрлөрү боюнча глобалдык эсептөөлөр, ошондой эле тартылган чыгымдар.
  • Суу: Орточо алганда керектөөнүн пайыздык көрсөткүчтөрүн жана сууну сарптоонун стилин жалпылоонун натыйжаларын эсептөө.
  • Транспорт: Бир жыл ичинде бардык жылышууларды кошуп, планетаны канча толук бурулуш жасай аласыз.
  • Таштандылар жана материалдар: Ар бир адамга туура келген үйдөгү таштандылардын көлөмү жана кайра иштетилүүчү материалдардын пайызы.

Жооп бергенден кийин 27 жөнөкөй суроо MyFootPrint программасында сиз экологиялык изиңизди башка адамдардыкы менен салыштырып, Жерге тийгизген таасирибизди кантип азайта аларыбызды билип алсаңыз болот.

Баракчага кириңиз my footprint жана суроолорго жооп бериңиз.

бажы экологиялык изи натыйжасы

Эгер бардыгы бирдей жашашса жана бирдей жашоо образы болсо, бизге керек болмок 1,18 Жер, Мен экологиялык из жөнүндө түшүнүк жөнүндө биринчи билгенден бери акыркы жылдары ал азайды, бирок мен өтө эле аз өтүп бара жатам жана мен 1,40 жашта экенимди эстейм, ошондуктан биз туура жолдо баратабыз.

Экологиялык изибизди нейтралдаштырыңыз

экологиялык издердин картасы

Дүйнөлүк экологиялык из

Para Испаниядагы экологиялык издин курамы эң маанилүү фактор - бул энергетикалык из, 68% үлүшкө ээ, дүйнө жүзү боюнча түзүлгөн 50% дан жогору.

Ушул себептен, бул издин негизги компоненти (энергетикалык из) өндүрүш экендигин белгилей кетүү маанилүү. эл керектөөчү товарлар 47,5% менен, бул Ал түздөн-түз энергияны керектөө жана импорттук товарлардагы энергия менен эсептелет.

Экинчи орунда 23,4% менен транспорт жана мобилдүүлүк сектору, 11,2% менен үчүнчү орунда турак жай бар.

Ушул маалыматтарга таянсак, деп болжолдонууда Испанияда экологиялык тартыштык бир кишиге 4 га туура келет, башкача айтканда, өлкө боюнча 175 миллион гектар.

Кыскача айтканда, жыл сайын испан калкына муктаж жашоо деңгээлин жана калктын деңгээлин камсыз кылуу үчүн анын аймагынан 2,5 эседен ашык. Демек, бизде экологиялык тартыштык ЕСтин орточо көрсөткүчүнөн жогору жана Испания учурдагы калкты азык-түлүк жана токой азыктары менен камсыз кылууга гана орун бар экендигин көрсөтөт.

Бирок бул жерде маанилүү нерсе экологиялык издин натыйжасы болгондон кийин биз аны азайтышыбыз керек.

Дүйнөлүк изди кыскартуу же жеке деңгээлде сууну сарамжалдуу пайдалануу, коомдук транспортту пайдалануу же булгоочу, кайра иштетүү, аз керектелген лампочкаларды колдонуу, изоляция сыяктуу башка туруктуу ыкмаларды колдонуу гана эмес. терезелердин жана эшиктердин, натыйжалуу шаймандардын колдонулушун жана башкалар ж.б.

Бул жөнөкөй үрп-адаттар (алгач бир аз чыгымга учурап, бирок акыры биздин жашообузга айланат) ички энергияны үнөмдөөгө таасирин тийгизиши мүмкүн бир үй-бүлөгө болжол менен 9%.


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт.

*

*

  1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
  2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
  3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
  4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
  5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
  6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.

bool(чын)