Эвтрофикация

суунун эвтрофикациясы - бул табигый, бирок техногендик процесс

Суунун эвтрофикациясын билесизби? Суунун булганышына байланыштуу көптөгөн экологиялык көйгөйлөр бар. Биз аныктайбыз суунун булганышы Кой суунун табигый мүнөздөмөлөрүнүн жана анын курамынын табигый же жасалма тышкы таасирлерден улам жоголушу. Суунун ички мүнөздөмөсүн өзгөртүүгө, өзгөртүүгө жана начарлатууга жөндөмдүү булгоочу заттардын түрлөрү көп. Суунун булганышынын натыйжасында экосистемадагы иштөөсүн жоготот жана уулануудан тышкары, адамдар иче албай калышат.

Бүгүнкү күндө бар суунун булганышынын түрлөрү жөнүндө сөз кылмакчыбыз эвтрофикация. Суунун эвтрофикациясы - бул суу экосистемасында пайда болгон табигый процесс, ал өндүргөн азык заттардын байытылышынан пайда болот. ашыкча органикалык заттар адамдын иш-аракеттери менен дарыяларга жана көлдөргө ташталат. Суунун эвтрофикациясы адамга дагы, табигый экосистемага дагы кандай көйгөйлөрдү жаратат?

Суунун сапатын аныктоо

суунун сапаты Суу алкагындагы Директивада белгиленет

Сууну эвтрофикациялоо жөнүндө сөз баштоо үчүн (жогоруда айтып өткөндөй, бул суунун булгануусунун бир түрү), учурдагы мыйзамдарга ылайык, суу кандай абалда экендигин аныкташыбыз керек.

Биз суунун сапатын ушул суунун көрсөткөн жана бар болгон физикалык, химиялык жана биологиялык параметрлеринин жыйындысы катары аныктайбыз анда жашаган организмдердин жашоосун камсыз кылган. Бул үчүн анын бир нече өзгөчөлүктөрү болушу керек:

  • Керектөөчүлөр үчүн кооптуу заттардан жана микроорганизмдерден алыс болуңуз.
  • Ага керектөө үчүн жагымсыз мүнөздөмө берген заттардан (түсү, булганчтык, жыт, даам) бош болуңуз.

Суунун абалын билүү үчүн лабораторияда анализденип, алынган параметрлерди суунун сапатынын айрым стандарттары менен салыштырып көрүшүбүз керек. Бул стандарттар Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2000/60 / EC Директивасы тарабынан киргизилген, ал суу саясаты жаатында иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн жамааттык алкакты белгилейт. Суу алкагындагы Директива. Бул Директива суунун жакшы экологиялык жана химиялык статусун камсыз кылууга багытталган.

Суулардын эвтрофикациясы

Эвтрофияланган көлдөр жана дарыялар булганган

Акыркы 200 жылда адам эвтрофикация процесстерин тездетип, суунун сапатын да, анда жашаган биологиялык коомдоштуктардын структурасын да өзгөрттү.

Эвтрофикация өндүрөт микробалдырлардын массалык өсүшү сууну жашыл түскө боёп турат. Бул түс күн нурунун суунун төмөнкү катмарларына кирбешин шарттайт, ошондуктан ошол деңгээлдеги балырлар фотосинтез жүргүзүү үчүн жарык албай, балырлардын өлүмүнө алып келет. Балырлардын өлүмү органикалык заттардын кошумча салымын жаратат, ошондуктан жер чирип, айлана-чөйрөнү азайтуучу (бул кычкылтек аз чөйрөнү билдирет).

Суулардын эвтрофикациясынын кесепеттери

эвтрофикацияда жаныбарлар жана өсүмдүктөр өлөт

Эвтрофикация болгондо, суу ал үчүн арналган потенциалдуу колдонулушун бир топ жоготот жана ошондой эле жаныбарлардын түрлөрүнүн өлүмүн, суунун чиришин жана микроорганизмдердин (көбүнчө бактериялардын) көбөйүшүн шарттайт.

Мындан тышкары, көптөгөн учурларда микроорганизмдер адамдын ден-соолугуна коркунуч туудурат, мисалы, суу менен козгогучтар сыяктуу.

Эвтрофикация суу экосистемасынын айлана чөйрөсүнүн мүнөздөмөлөрүн өзгөртөт азык чынжырын өзгөртүү жана экосистеманын энтропиясын (бузулушун) көбөйтүү. Бул экосистемалардагы биологиялык ар түрдүүлүктү жоготуу, экологиялык дисбаланс сыяктуу кесепеттерге алып келет, анткени түрлөрдүн бири-бири менен өз ара аракеттешүүсү азыраак болгондуктан, байлык жана генетикалык өзгөрүлмө төмөндөйт.

Аймак өзүнүн потенциалын же жергиликтүү биологиялык ар түрдүүлүгүн жоготкондон кийин, башка түрлөр тарабынан курулган уяларды ээлеп, көбүрөөк оппортунисттик түрлөр көбөйөт. Суунун эвтрофикациясынын экологиялык кесепеттери коштолот экономикалык кесепеттери. Ичүүчү суунун жоготулушу жана дарыялар менен көлдөрдүн жакшы абалы экономикалык жоготууларга алып келет.

Суулардын эвтрофикациялануу этаптары

Суулардын эвтрофикациясы бир заматта болбойт, бирок бир нече этаптан турат, төмөндө көрөбүз:

Олиготрофтук баскыч

жашоо үчүн керектүү азыктар менен этап

Адатта, бул экосистемалардын кадимки жана ден-соолук абалы. Дарыянын экосистемасы, мисалы, анда жашаган айбанаттардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрүн сактап калуу үчүн жетиштүү азык элементтери жана балырлар ичинде фотосинтездөө үчүн жетиштүү нурлануу деңгээли.

Олиготрофтук баскычта суу бир топ тунуктукка ээ дем алып, кычкылтекти чыпкалоочу жаныбарлар бар.

Азык менен камсыздоо

кошумча заттардын келип чыгышын шарттаган разряд

Анормалдуу азык заттары ар кандай болушу мүмкүн, кокустуктар болушу мүмкүн же убакыттын өтүшү менен үзгүлтүксүз болуп калышы мүмкүн. Эгерде мезгил-мезгили менен дарыяларда аш болумдуу заттардын пайда болушуна алып келүүчү заттар төгүлсө, анда экосистема калыбына келиши мүмкүн. Бирок, кошумча азык запасы үзгүлтүксүз боло баштаса, өсүмдүктөрдүн жана балырлардын жарылуучу өсүшү башталат.

Фотикалык зонада сууда өскөн бир клеткалуу балырлар бар. Алар фотосинтездөөчү балырлар болгондуктан, сууга жашыл түс берип, ал тереңдикте жарыктын өтүшүнө жол бербейт. Фотикалык зонанын ылдый жагында жайгашкан өсүмдүктөргө көйгөй жаратат, анткени күндүн нуру жетишсиз болгондуктан, алар фотосинтездей алышпайт жана өлүшөт.

Мындан тышкары, аш болумдуу заттардан улам, өсүмдүктөрдүн жана балырлардын популяциясы экспоненциалдуу өсүшкө дуушар болушат жана бардык табигый экосистемалардагыдай эле, экологиялык тең салмактуулук бузулат. Азыр кырдаал мындай: көп калк үчүн пайдалуу заттар көп. Бирок, мындай абал көпкө чейин улана албайт, негизинен популяциялар азык заттарын азайтып, өлүп, дарыянын же көлдүн түбүнө кайтып келишет.

Эвтрофиялык этап

балырлардын өсүшү массалык баскыч

Түбүндөгү өлгөн органикалык зат кычкылтекти жеген бактериялардан ажырайт жана өсүмдүктөр менен жаныбарларга өлүмгө алып келүүчү токсиндерди пайда кылышы мүмкүн.

Кычкылтектин жоктугу түбү моллюскалардын өлүшүнө, балыктар менен рак сымалдуулардын өлүшүнө же жабыркабаган аймактарга качышына себеп болот. Кычкылтектин жетишсиздигине көнгөн инвазивдик түрлөр пайда болушу мүмкүн (мисалы, штанга жана алабуга лосось менен форельди алмаштыра алат).

Эгерде эвтрофикация өтө ачык болсо, дарыянын же көлдүн түбүндө кычкылтексиз зона түзүлүшү мүмкүн анда суу өтө тыгыз, караңгы жана муздак жана балырлардын же жаныбарлардын өсүшүнө жол бербейт.

Суулардын эвтрофикациялануу себептери

Суулардын эвтрофикациясы ар кандай жолдор менен болушу мүмкүн, табигый жана адамдыкы. Дүйнө жүзү боюнча суунун эвтрофикациялануу учурларынын дээрлик бардыгы адамдын иш-аракетинен улам келип чыгууда. Булардын негизги себептери:

айыл чарба

Азот жер семирткичтерин ашыкча колдонуу

Айыл чарбасында алар колдонулат азот жер семирткичтери өсүмдүктөрдү семиртүү. Бул жер семирткичтер жерди аралап өтүп, дарыяларга жана жер астындагы сууларга жетип, сууну кошумча азыктандырып, эвтрофикацияны шарттады.

Айыл чарбасында пайда болгон эвтрофикациянын түрү таптакыр ар түрдүү, анткени анын концентрациясы көптөгөн аймактарга жайылат жана алардын бардыгы бирдей эмес.

Мал багуу

малдын кыгы эвтрофикацияга алып келиши мүмкүн

Жаныбарлардын кыгы аш болумдуу заттарга, айрыкча өсүмдүктөр өстүрүү үчүн пайдаланган азотко (аммиак) бай. Эгерде мал жандыктарынын тезектери жакшы башкарылбаса, анда алар жакынкы сууларды булгап кетиши мүмкүн.

Адатта, мал сугаруучу аймактарга жакын суулардын чыгышы же булганышы өз убагында пайда болот жана ал сууларды толугу менен эвтрофиздей албайт.

Шаардык таштандылар

фосфат жуугучтар балырлар үчүн кошумча азык берет

Суунун эвтрофикациясына алып келүүчү шаардык таштандылар болуп саналат фосфат жуугучтар. Фосфор - өсүмдүктөр үчүн дагы бир керектүү азык, ошондуктан сууга фосфорду көп өлчөмдө кошсок, өсүмдүктөр ашыкча көбөйүп, эвтрофикацияны пайда кылат.

Өнөр жай иши

тармактар ​​азоттуу разряддарды да пайда кылышат

Өнөр жай иш-аракеттери мүмкүн болгон азык заттарынын булагы болушу мүмкүн эвтрофикациянын белгилүү булактарын өндүрүшөт. Өнөр жайда азоттуу жана фосфат продуктулары, башка көптөгөн уу заттардын катарынан чыгарылышы мүмкүн.

Шаардык таштандылардан келип чыккан эвтрофикация сыяктуу эле, ал так өз убагында болуп, ал пайда болгондо белгилүү бир аймактарга катуу таасир этет.

Атмосферанын булганышы

эвтрофияланган дарыя

Парник газдарынын бардык эле эмиссиялары сууда эвтрофикацияны жаратышы мүмкүн эмес. Бирок алар азот кычкылынын жана күкүрттүн атмосферада реакцияга кирип, кислота жамгырын чыгарган чыгарылышын жасашат.

Деңизге келген азоттун 30% ы атмосфералык жол менен келет.

Токой чарбасы

токойду туура эмес башкаруу эвтрофикацияга алып келиши мүмкүн

Эгерде токойдун калдыктары сууда калса, анда алар деградация болгондо, өсүмдүктө болгон азоттун жана азыктын калган бөлүгүн бөлүп берет. Кайрадан бул эвтрофикацияны түзүүчү кошумча заттар.

Суунун эвтрофикациясы - бул таза суунун бардык булактарын камтыган дүйнө жүзү боюнча көйгөй. Бул көйгөй тез арада чечилиши керек, анткени климаттын өзгөрүшү менен кургакчылык күчөп, биз планетада бар болгон таза суунун корун сакташыбыз керек.


Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар менен белгиленет *

*

*

  1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
  2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
  3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
  4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
  5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
  6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.