Туруктуу өнүгүү жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгы

туруктуу өнүгүү келечек үчүн өтө маанилүү

Туруктуу өнүгүү деген түшүнүк, ал жөнүндө баарыбыз укканбыз. Аныкталгандай, бул калктын келечекке багытталган өнүгүүсү окшойт убагында өзүн-өзү актай алат. Бирок, ар бир адам бул терминди колдонгон учурларда көп болуп, аны күчөтүп колдонуу, баштапкы жана баштапкы маанисин бурмалаганга чейин кыянаттыкка алып келет.

Эмне экенин билгиңиз келеби? туруктуу өнүгүү жана ага байланыштуу бардык нерселер?

Туруктуу өнүгүүнүн келип чыгышы

brundtland отчету 1987-жылы жарыяланган

1970-жылдардан баштап окумуштуулар алардын көптөгөн иш-аракеттери а жаратылышка минималдуу таасириОшондуктан, кээ бир адистер биологиялык ар түрдүүлүктүн ачыктан-ачык жоголуп жаткандыгын белгилешти жана табигый системалардын алсыздыгын түшүндүрүү үчүн теорияларды иштеп чыгышты.

Биздин доордун эң көрүнүктүү өзгөчөлүктөрүнүн бири - бул жалпы адамзаттын жалпы алкагы жана тагдыры катары глобалдуулук. Башка сөз менен айтканда, биз тигил же бул мамлекеттен болсок дагы, баарыбыз бир планетага таандыкпыз, жаратылыштын чексиз байлыктары менен, чектеш мейкиндик менен бөлүшүшүбүз керек.

Медиа жана технологиянын жардамы менен, биз дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун болуп жаткан окуялар жөнүндө жакшы маалымат ала алабыз. Мындан тышкары, өнөр жай тармагынын өнүгүшү жана күйүүчү-майлоочу майлардын табылышы бизге 260 жылдын ичинде эле өтө жогорку деңгээлде гүлдөп-өнүгүүгө мүмкүнчүлүк берди.

1987-жылы чыгарылган Брундтланд отчету (башында "Биздин жалпы келечегибиз" деп аталган) БУУнун Айлана-чөйрөнү коргоо жана өнүктүрүү боюнча Дүйнөлүк Комиссиясы тарабынан туруктуу өнүгүүнү аныктап, азыркы муундардын муктаждыктарын канааттандырууну көздөп, келечектеги муундардын өзүлөрүнүн катышуусуна мүмкүнчүлүктөрүн жоготпостон муктаждыктары.

Бул отчеттун максаты - дүйнөнүн өнүгүшүн жана айлана-чөйрөнү коргоо көйгөйлөрүн жоюунун практикалык ыкмаларын издөө жана ага жетишүү үчүн үч жыл коомдук угууларда болушту 500дөн ашуун жазылган комментарийлер, алар 21 мамлекеттин окумуштуулары жана саясатчылары тарабынан жана ар башка идеологиялар тарабынан талданган.

Туруктуу өнүгүүнүн мүнөздөмөлөрү

коомдун, экономиканын жана айлана-чөйрөнүн ортосундагы тең салмактуулук

Туруктуу өнүгүү үч негизги тирөөнүн ортосундагы тең салмактуулукту издөө менен иштейт: экология, экономика жана коом. Убакыттын өтүшү менен туруктуу өнүгүү айлана-чөйрөнү жана тирүү жандыктарды коргоонун ортосунда тең салмактуулукка ээ болушу керек, ал өлкөлөрдүн экономикасынын жакшырышына жардам берип, ошол эле учурда заманбап коомдун өнүгүшүнө салым кошушу керек. теңсиздик, расизм, гендердик зомбулук ж.б.у.с. көйгөйлөр.

Өлкөнүн туруктуу өнүгүүсү жана коомдун өнүгүшү жана гүлдөп өсүшү үчүн, тамак-аш, кийим-кече, турак-жай жана жумуш сыяктуу негизги социалдык муктаждыктарды канааттандыруу керек, анткени социалдык жакырчылык жайылып баратса же кадимки нерсе болсо, анда калган эки багыт иш-аракетти иштеп чыгуу мүмкүн эмес.

Өнүгүү жана социалдык жыргалчылык технологиялык деңгээл, айлана-чөйрөнүн ресурстары жана айлана-чөйрөнүн адамдын иш-аракеттеринин таасирлерин сиңирүү мүмкүнчүлүктөрү менен чектелгендиктен, биз колубузда болгон нерсеге ылайык иш алып барышыбыз керек жана ресурстарды түгөнбө. Чексиз өсүш бул көзгө көрүнбөгөн нерсе, биздин планета чектүү болгондуктан.

Ушундай кырдаалга туш болгондо, ресурстардын тартыштыгын болтурбоо үчүн, айлана-чөйрө адамдын иш-аракеттеринин таасири менен бирдей калыбына келиши үчүн, технологияны жана коомдук уюштурууну өркүндөтүү мүмкүнчүлүгү көтөрүлөт.

Айлана-чөйрөнү сыйлаган экономикалык жана социалдык өнүгүү

туруктуулукка жетүү үчүн керектөөнү азайтуу керек

Биздин өнүгүүбүз үч негизги түркүктү (экономика, экология жана коом) өркүндөтүү менен байланыштырылышы керек экендигин эске алганда, туруктуу өнүгүүнүн максаты болуп саналат эң пайдалуу долбоорлорду аныктоо адамзаттын иш-аракеттеринин экономикалык, социалдык жана экологиялык аспектилерин айкалыштыра турган жана планетаны кыйратпай, ресурстарды азайтуусуз өркүндөтө алган.

Дүйнөдөгү бардык уюмдар (адамдар дагы, компаниялар дагы, ассоциациялар дагы) ушул үч нерсени пландарды, программаларды жана долбоорлорду түзүүдө эске алышы керек, анткени биз жашоо деңгээлибизди улантып, аны кийинки муундарга сактап калгыбыз келсе, биз биздин ресурстарды үнөмдөшүбүз керек.

Өлкө экономикалык жактан чексиз жана эч нерсени аябастан өсө алат деген идея бул утопия. Ушул кезге чейин биздин коом энергияны иштеп чыгууну нефть, жаратылыш газы же көмүр сыяктуу таштанды отундарды өрттөөгө негиздейт. Мындай ыкма менен иштөө жана экономикалык жактан өсүү биздин атмосфераны, сууларды жана топуракты булгайт жана өз кезегинде жаратылыш ресурстарынын түгөнүшүнө жана начарлашына алып келет.

Таза жана жаңылануучу энергия технологиясынын өнүгүшү менен, казылып алынган отунга болгон көзкарандылык азайган. Бирок, экономикабызды казылып алынган отундан толугу менен ажыратуу дагы эле жетишсиз. Демек, бардык өлкөлөрдүн алдыга карай жолу - декарбонизацияланган жана жаңылануучу энергия экономикасына негизделген энергетикалык өтүү.

Туруктуу өнүгүү менен чечилген экологиялык маселелер

Туруктуу өнүгүүнүн максаттары

Адамзаттын келечектеги жашоо шарттарынын коркунучуна же начарлашына алып келбегендиктен, азыркы муундар үчүн жыргалчылыкты камсыз кылган узак мөөнөттүү шарттарды түзүүнүн маанилүүлүгү талашсыз. Демек, туруктуу өнүгүү үч негизги түркүктү камтыган экологиялык маселелерди эске алат.

Жер Хартиясы Бул туруктуу дүйнөдө болушу керек глобалдык этиканы жарыялаган жана туруктуулукка байланыштуу баалуулуктарды жана принциптерди ар тараптуу жана ар тараптуу чагылдырган отчет. Бул 10-жылы Рио-Жанейро саммитинде башталган 1992 жылдык мөөнөткө берилген.

Жер Хартиясынын легитимдүүлүгү ал түзүлгөн биргелешкен процесстен келип чыгат, анткени дүйнө жүзүнөн миңдеген адамдар жана уюмдар коомдордун туруктуу болушуна жардам бере турган жалпы баалуулуктарды жана принциптерди табууга катышкан. Бүгүнкү күндө дагы бул катты колдонгон көптөгөн уюмдар жана жеке адамдар бар экологиялык маселелер боюнча билим берүү жана жергиликтүү саясатка таасир берүү.

Башка жагынан алганда, маданий ар түрдүүлүк боюнча жалпы декларация (Юнеско, 2001) бизди маданий ар түрдүүлүк, ошондой эле айлана-чөйрө жана биологиялык ар түрдүүлүк жагынан азыктандырышыбыз керек болгон муктаждыкты терең изилдейт. Тирүү организмдердин иштешин түшүнүү үчүн адам баласынын тарыхын билүү керек, анткени биз экосистеманын өнүгүшүнө таасир эткенбиз.

Демек, маданий ар түрдүүлүк экономикалык өсүш жагынан гана эмес, ошондой эле жетишүү каражаты катары да түшүнүктүү өнүгүүнүн тамырынын бири болуп калат деп айтууга болот интеллектуалдык, эмоционалдык, адеп-ахлактык жана руханий тең салмактуулук. Башка сөз менен айтканда, ал туруктуу өнүгүүнүн төртүнчү түркүгү болуп калат.

Туруктуулуктун түрлөрү

туруктуу өнүгүү схемасы

Өлкөнүн ишмердүүлүгү кайсы тармакка багытталгандыгына жараша, туруктуу өнүгүү тигил же бул жол менен башталат.

Экономикалык туруктуулук

Мындай туруктуулук бир жердин ишмердүүлүгүнө багытталганда пайда болот экологиялык жана социалдык туруктуулук. Ал социалдык жана экологиялык көйгөйлөрдү пайдалуу жана каржылык жактан мүмкүн болушунча шайкеш келтирүүгө аракет кылат.

Социалдык туруктуулук

Социалдык туруктуулук жөнүндө сөз болгондо, биз социалдык биримдикти сактоо жана жалпы өнүгүү максаттарын ишке ашыруу үчүн жумушчулардын көндүмдөрүн колдонобуз. Бул үчүн, алар керек бардык терс социалдык таасирлерди жок кылуу ар кандай иш-аракеттерди пайда кылган жана алгылыктуу иштерин өркүндөтгөн. Бул ошондой эле жергиликтүү жамааттардын жашоо шартын жакшыртуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттердин өнүгүшү үчүн жеңилдиктерди алышы менен байланыштуу.

Экологиялык туруктуулук

Бул экономикалык өнүгүүнү биологиялык ар түрдүүлүктү, экосистемаларды жана жаратылыш ресурстарын сактоо менен айкалыштырууга аракет кылган адам. Биздин иш-аракеттер экосистемаларды бузуп, миңдеген түрлөрдүн жашоо чөйрөсүн жок кылган терс таасирлерди жаратат, биологиялык ар түрдүүлүктүн жакырлануусун шарттайт. Демек, экологиялык туруктуулук айлана-чөйрөгө тийгизген таасирлерди минималдаштырган жана деградацияга учураган нерселерди калыбына келтирүүчү экономикалык иш-аракеттер аркылуу өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн ортосундагы тең салмактуулукту табууга аракет кылат.

чектөөлөр

эң начар өлкөлөр үчүн туруктуу өнүгүүгө жетишүү кыйын

Туруктуу өнүгүү кээде кээ бирөөлөр үчүн жете албаган максаттарды көздөйт. Мисалы, энергетика жаатында, сизде канчалык көп энергетикалык натыйжалуулук болсо жана канчалык таза энергия болсо, анда өндүрүштөрдүн айлана-чөйрөгө тийгизген зыяны азыраак болот. Бирок, натыйжалуу өндүрүштөрдү жана заводдорду өнүктүрүү үчүн сөзсүз керек арзан эмес технологиялык өнүгүү, демек, ал дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнө жеткиликтүү эмес.

Каржылык мүмкүнчүлүктөрү азыраак өлкөлөр үчүн, эксплуатациялык чыгымдары жогору экологиялык таза заманбап завод, экологиялык көз караштан алганда, натыйжалуу болсо дагы, кадимки электр станциясына караганда туруктуу эмес. Ушул себептен, өнүкпөгөн өлкөлөр алар курмандык чалууга макул эмес айлана-чөйрөнү эксплуатациялоонун натыйжасында экономикалык өсүштү чектөөгө тийиш.

Бардык ушул теңдик жана экономика көйгөйлөрүн жеңилдетүү үчүн, сайт "Ар түрдүү дүйнөдөгү туруктуу өнүгүү" бул багытта көп тармактуу мүмкүнчүлүктөрдү интеграциялоо жана маданий көп түрдүүлүктү туруктуу өнүгүүнүн жаңы стратегиясынын негизги элементи катары чечмелөө менен иштейт.

Бул маалыматтын жардамы менен сиз туруктуу өнүгүүгө байланыштуу бардык нерселерди көргөн сайын биле аласыз.

 


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт.

*

*

  1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
  2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
  3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
  4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
  5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
  6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.

bool(чын)