Пестициддердин айлана-чөйрөгө тийгизген таасири

зыянкечтерин алдын алуу үчүн химиялык заттар

Пестицид - бул зыянкечтерге каршы күрөшүү же жок кылуу үчүн колдонулган кандайдыр бир затты же химиялык затты сүрөттөө үчүн колдонулган термин. Бул химиялык пестициддер суюк, катуу же газ сыяктуу ар кандай формада болушу мүмкүн. Алар инсектициддер, гербициддер, фунгициддер, акарициддер, бактерициддер, родентициддер, фиторегуляторлор жана башка спецификалык вариациялар сыяктуу өзгөчө аракетинин негизинде бир нече түргө бөлүнөт. The пестициддердин айлана-чөйрөгө тийгизген таасири суунун жана айыл чарба кыртыштарынын сапатына зыян келтиришти.

Ошондуктан, бул макалада биз пестициддердин айлана-чөйрөгө тийгизген таасири, алардын мүнөздөмөлөрү жана кесепеттери тууралуу айтып бермекчибиз.

Айыл чарбасында пестициддерди колдонуу

фумигациялар

Ар кандай зыянкечтер менен күрөшүү үчүн пестициддерди колдонуу жана түзүү Жашыл революциянын пайда болушунун негизги катализатору болуп калды, анткени ал дүйнө жүзү боюнча азык-түлүк өндүрүшүнүн сапатын да, санын да олуттуу көбөйтүүгө мүмкүндүк берди. Бул продукциянын өндүрүшкө киргизилиши жана кеңейиши «химиялык доордун» башталышына туура келген. Бул, албетте, XNUMX-жылдан бери бүтүндөй коомдун жашоо образын өзгөрттү.

Химия талашсыз артыкчылыктарды бергени менен, биздин айлана-чөйрөгө ар кандай зыяндуу таасирлер менен байланыштырылды. Алардын бири жырткыч-жемчилик балансынын олуттуу өзгөрүшү менен бирге биоартүрдүүлүктүн коркунучтуу азайышы. Мындан тышкары, аны таануу маанилүү көп сандаган пестициддердин адамдын ден соолугуна олуттуу кесепеттери, түз же кыйыр түрдө.

Пестициддер менен айлана-чөйрөнүн булганышына бир нече факторлор себеп болот:

Айыл чарба есумдуктерун башкарууда техниканын практикалык ишке ашырылышы.

 • Эрксиз суюктуктар агып чыгат.
 • Таңгактын жетишсиздиги да, продукциянын өзү да тынчсызданууну жаратат.
 • Сактагычтар агып жатат.
 • Колдонуу механизмдери жана сактоочу резервуарлар кылдат тазаланбаганда, талаптагыдай эмес тазалоо же жуулбай калышы мүмкүн.
 • Таштандыларды жер бетине таштоо же салуу актысы.

Пестициддердин айлана-чөйрөгө тийгизген таасири

пестициддердин экологиялык таасири

Бул продуктулардын калдыктарынын айлана-чөйрөгө таралышы ар кандай факторлордун кесепети болуп саналат, алар биотикалык (жаныбарлар жана өсүмдүктөр) да, абиотикалык да (аба, суу жана топурак) элементтердин потенциалдуу булгануусуна алып келиши мүмкүн, ден соолукка жана коомдук туруктуулукка коркунуч келтирет. Таасирдин даражасы жана жайылуу даражасына бир нече факторлор таасир этет, мисалы колдонулган буюмдардын физикалык жана химиялык касиеттери, ошондой эле кыртыштын геоморфологиялык шарттары, климатологиясы жана жабыр тарткан райондордун гидрогеологиялык шарттары.

Пестициддердин экологиялык зыяны өзгөрүлмөлүү жана алардын курамына да, категорияларына да көз каранды. Жер бетиндеги зыяндуу таасирлер кыйла байкаларлык жана дароо болушу мүмкүн болсо да, эң олуттуу зыян суу булактарына келтирилет. бул заттардын агындылары менен булганган. Бул зыян келтирилген эки негизги каражаты биоконцентрация жана bioamplification болуп саналат.

Биоконцентрация

Химиялык зат сырткы чөйрөдөн денеге өткөндө, бул химиялык сиңүү деп аталат. Май кыртыштары, же "липиддер" көптөгөн пестициддердин кармалып калган негизги жери болуп саналат. ДДТ, мисалы, Ал липофилдүү жана майлуу ткандарда эрип, чогула алат. Бул топтоо кээ бир жеген балык ткандарында же адамдын май кыртышында пестициддердин топтолушуна алып келиши мүмкүн. Ал эми, глифосат сыяктуу башка пестициддер организмде метаболизмге учурап, акырында сыртка чыгарылат.

Биоплификация

Биомаплификация феномени – бул химиялык заттын концентрациясынын азык-түлүк чынжырында өйдө көтөрүлүү процесси. Бул чоң организмдер кичинесин жеген сайын, Пестициддер сыяктуу химиялык заттардын көлөмү да көбөйүп, ткандарыңызга жана органдарыңызга тарайт. Натыйжада, тамак-аш чынжырынын башында турган жырткычтарда, анын ичинде адамдарда бул заттардын бир кыйла жогору концентрациясы бар.

Уулуу заттар тирүү организмдерде болгондо, алар ар кандай зыяндуу таасирлерди жаратышы мүмкүн. Бул таасирлер түздөн-түз өлүмдөн бир катар клеткалардын начарлашына, иммундук функциянын бузулушуна, шишиктердин ар кандай түрлөрү, кемтик же физиологиялык кесепеттери, жумуртканын кабыгынын калыңдыгын азайтуу сыяктуу.

Пестициддердин булгоочу потенциалын көрүү үчүн критерийлер

пестициддердин айлана-чөйрөгө тийгизген таасири

Пестициддердин тирүү организмдерге тийгизген таасири алардын касиетине жана составына жараша өзгөрүп турат жана алардын болушу кургактыкта ​​да, сууда да узак убакытка чейин сакталышы мүмкүн. Таасирдин даражасын аныктоонун негизги факторлоруна төмөнкү критерийлер кирет:

Уулануу

Бардык тирүү жандыктардын, сүт эмүүчүлөрдүн жана сүт эмүүчүлөр эместердин уулуулугунун өлчөмү LD50 формасын алат. Бул белгилүү бир убакыттын ичинде сыналуучулардын элүү пайызынын өлүмүнө алып келүүчү пестициддин концентрациясын көрсөткөн "Өлтүрүүчү доза" дегенди билдирет. улуу LD50 болсо, заттын уулуулугу ошончолук төмөн, 0дөн 10го чейинки маанилер өтө уулуу.. Уулуулуктун организмдерге тийгизген таасири кескин түрдө өзүн көрсөтүп, өлүмгө алып келиши мүмкүн.

Туруктуулук

Продукциянын айлана-чөйрөдөгү концентрациясынын узактыгы анын жарым ажыроо мезгили менен аныкталат, бул анын 50% га төмөндөшү үчүн зарыл болгон убакыт. Бул график биотикалык жана абиотикалык деградация процесстеринен көз каранды. Эреже катары, заманбап пестициддердин жарым ажыроо мөөнөтү кыскараак, анткени алар зыянкечтерге каршы белгилүү бир убакыт аралыгында такыраак күрөшөт.

Деградацияланган продуктылар

Кээде баштапкы кошулмалардын начарлашы "деградацияланган продуктылар" деп аталган нерселердин пайда болушуна алып келиши мүмкүн. Бул продуктылардын деңгээли болушу мүмкүн уулуулугу баштапкы затка караганда төмөн, эквиваленттүү же жогору.

Экологиялык тагдыр

Экологиялык тагдыр – бул өз ара байланышкан ар түрдүү факторлорду камтыган көп кырдуу түшүнүк. Бул биздин планетанын жана аны мекендеген тирүү жандыктардын тагдырына экологиялык, социалдык жана экономикалык күчтөрдүн татаал өз ара аракети таасир этет деген түшүнүктү билдирет.

Бул күчтөр климаттын өзгөрүшүн, ресурстардын түгөнүшүн, булганууну жана жашоо чөйрөсүн бузууну жана башкаларды камтышы мүмкүн. Мындан тышкары, көздөгөн концепция ар кандай экологиялык системалардын өз ара байланышын тааныйт жана адамдардын иш-аракеттеринин алдын ала айтууга болбой турган жана алыскы кесепеттерге алып келиши мүмкүн болгон жолдору.

Пестициддердин адамдарга экологиялык таасири

Пестициддер адамдын абалына жараша ар кандай таасир этүү жолдору аркылуу адамдар менен байланышта болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул экспозиция жолдоруна тери же тери жолу, дем алуу жолу жана тамак сиңирүү жолу кирет.

Пестициддердин таасири ден соолукка курч же өнөкөт кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Курч таасирлери жогорку дозалардын кыска, бирок интенсивдүү таасири менен шартталган жана системалуу же локализацияланган симптомдор менен көрүнүшү мүмкүн. Тескерисинче, Өнөкөт эффекттер узак убакыт бою пестициддердин аз дозаларынын узакка созулган таасиринен келип чыгат.

Коопсуз деп эсептелген экспозициянын деңгээли түз же кыйыр таасир аркылуу ашып кетсе, ден соолукка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындан келип чыккан кесепеттер өтө курч уулануудан өлүмгө чейин, өнөкөт, узак мөөнөттүү ууланууга чейин, анын ичинде иммундук системанын жетишсиздиги, ден соолуктун ар кандай көйгөйлөрүнө алып келиши мүмкүн. нейрологиялык системанын бузулушу, тубаса деформациялар, репродуктивдүү көйгөйлөр жана рактын ар кандай түрлөрү.

Пестициддердин терс таасирин азайтуу үчүн ар кандай продукциянын таңгагында жана этикеткаларында көрсөтүлгөн көрсөтмөлөрдү сактоо зарыл.

Бул маалымат менен сиз пестициддердин экологиялык таасири жана алардын кесепеттери тууралуу көбүрөөк биле аласыз деп ишенем.


Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар менен белгиленет *

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.