Балык өстүрүүнүн зыяндуулугу

Балык өстүрүү - аквамаданияттын бир тармагы. Балык өстүрүүгө адистештирилген балык өстүрүү деңиз суусунда жана таза сууда жүргүзүлөт.