рекламалоо
жаңылануучу

Кайра калыбына келүүчү энергиялар акыркы энергия керектөөнүн 17,3% түзөт

2016-жылдын акырына карата Экономикалык Изилдөө Институтунун (IEE) маалыматы боюнча, кайра жаралуучу энергия Испаниядагы акыркы дүң энергияны керектөөнүн 17,3% түздү….