Испаниянын гидроэлектр энергиясы

Испаниянын гидроэлектроэнергетикалык потенциалы чоң, бул 100 жылдан бери иштелип келет. Ушунун аркасында бизде чоң гидроэлектр тутуму бар.