рекламалоо
тритий сааттын жебеси боюнча

Тритий

Суутек молекуласында атомдук энергияны өндүрүү үчүн бир нече изотоптор бар. Бул изотоптор дейтерий жана ...