амазонка жаныбарлары

Amazon жаныбарлары

Биз сизге Амазонканын жаныбарларынын эң сонун мүнөздөмөлөрүн айтып беребиз. Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө бул жерден көбүрөөк билип алыңыз.

аутоэкологияны изилдөө

Autoecology

Бул макалада аутоэкология, анын мүнөздөмөлөрү жана изилдөө максаты жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын түшүндүрүп беребиз.

өсүмдүктөрдү жеген жаныбарлар

Өсүмчүл жаныбарлар

Биз сизге чөп өстүрүүчү жаныбарлар, алардын өзгөчөлүктөрү жана багуу жолу жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз.

жандуу зат

Тирүү зат

Биз сизге тирүү зат жана анын өзгөчөлүктөрү жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз. Бул тууралуу көбүрөөк маалымат бул жерден.

кургакта жашаган жаныбарлар

Жер жаныбарлары

Кургактык жаныбарлары жана алардын адаптациялары жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын билип алыңыз. Бул жаныбарлар жөнүндө көбүрөөк маалымат бул жерден алыңыз.

инерттүү зат таштары

Инерт зат

Биз сизге инерттүү зат деген эмне, анын мүнөздөмөлөрү жана түрлөрү жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз.

дарыялардагы суу

Таза суунун экосистемалары

Таза суунун экосистемалары, алардын мүнөздөмөлөрү, флорасы жана фаунасы жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз.

өсүмдүктөрдү жана этти жеген жаныбарлар

Жаныбарлар

Биз сизге ар тараптуу жаныбарлар, алардын тамактануусу жана жашоо образы жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз.

трофикалык чынжыр

Кургактык азык тизмеги

Бул макалада биз жер бетиндеги азык-түлүк чынжыры жана анын мүнөздөмөлөрү жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз. Бул жерден экология жөнүндө көбүрөөк билип алыңыз.

микоризалдык өсүмдүктөр

Mycorrhizae

Биз сиздерге микоризалардын бардык мүнөздөмөлөрүн жана табигый экосистемалардагы маанисин айтып беребиз.

батареянын түрлөрү жана колдонулушу

Батарейканын түрлөрү

Бул макалада биз алардын мүнөздөмөлөрүнө жана колдонулушуна жараша батарейкалардын кандай түрлөрү бар экендигин кенен айтып беребиз.

Деңиз жаныбарлары

Деңиз жаныбарлары

Деңиз жаныбарлары жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз. Анын өзгөчөлүктөрү жөнүндө бул жерден көбүрөөк билип алыңыз.

Экологиялык этикалык кодекстер

Экологиялык этикалык кодекстер, алардын мүнөздөмөлөрү жана мааниси жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз.

тузсуздандыруу

Тузсуздандыруу заводу

Бул макалада биз сиздерге сууну тузсуздандыруу станциясындагы тазалоо фазаларын жана анын артыкчылыктары менен кемчиликтери кандай экендигин көрсөтөбүз.

деңиз трофикалык чынжыр

Деңиз азыктарынын тизмеги

Деңиздеги азык-түлүк чынжыры, анын мүнөздөмөлөрү, трофикалык деңгээли жана мааниси жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз.

химиялык реакциянын тең салмактуулугу

Химиялык баланс

Бул макалада биз сизге химиялык баланс жана анын маанилүүлүгү жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын үйрөтөбүз.

автолиз

Автолиз

Автолиз жана анын биология жана башка чөйрөлөрдөгү мааниси жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын түшүндүрүп беребиз.

Cnidarians

Cnidarians

Бул макалада сизге cnidarians жана алардын мүнөздөмөлөрү жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз. Бул тууралуу көбүрөөк маалымат бул жерден.

трофикалык желе

Trophic web

Бул макалада биз азык-түлүк желе жана анын өзгөрүлмө элементтери жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын кенен ачып беребиз. Бул жөнүндө бул жерден билип алыңыз.

ПЭТ пластикасы жана кайра иштетүү

ПЭТ пластикасы

Бул макалада биз сизге ПЭТ пластикасы жана алардын мүнөздөмөлөрү жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз. Бул тууралуу көбүрөөк маалымат бул жерден.

биотикалык факторлор жана байланыш

Биотикалык факторлор

Бул макалада экосистеманын биотикалык факторлорунун бардык мүнөздөмөлөрү, флорасы жана фаунасы жөнүндө айтып беребиз.

биоакумуляция

Биоакумуляция

Бул макалада биоакумуляциянын бардык мүнөздөмөлөрү жана иштеши жөнүндө айтып беребиз. Бул тууралуу көбүрөөк маалымат бул жерден.

топурактын жоготулушу

Чөлдөө

Биз чөлдөшүү деген эмне жана анын себептери менен кесепеттери эмнеде экендигин кеңири түшүндүрүп беребиз. Бул көрүнүш жөнүндө көбүрөөк билүү.

тирүү жандыктар

Биоценоз

Бул макалада биоценоз жана анын мүнөздөмөлөрү жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз. Бул жерден айлана-чөйрө жөнүндө көбүрөөк билип алыңыз.

азык чынжыр

Тамак-аш чынжырчасы

Бул макалада сизге азык-түлүк чынжыры жана анын экосистемалар үчүн мааниси жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз.

жердеги биом

Биом

Биом деген эмне жана анын негизги мүнөздөмөлөрү жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын толук айтып беребиз. Бул жөнүндө бул жерден билип алыңыз.

экосистеманын көрүнүштөрү

Парамо

Бул макалада биз сизге парамо экосистемасынын бардык мүнөздөмөлөрүн, маанисин, флорасы менен фаунасын көрсөтөбүз. Бул тууралуу көбүрөөк маалымат бул жерден.

табигый экосистема

Марштар

Бул макалада саздар жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын кенен айтып беребиз. Бул экосистемалардын маанилүүлүгүн билүү.

Экология деген эмне

Экология деген эмне

Экология жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын толук айтып беребиз. Бул жерде маанилүү илим жөнүндө көбүрөөк билүү.

инвазиялык түрлөрдүн зыянга учурашы

Zebra mussel

Биз сизге зебра мидиясынын бардык өзгөчөлүктөрүн жана анын инвазиялык түр катары келтирген зыянын толук айтып беребиз. Бул жерден көбүрөөк маалымат алыңыз.

Деңиздин булганышы

Пластик деңизге кантип жетет

Пластик деңизге кандайча жетет жана экосистемалар үчүн кандай кесепеттерге алып келээрин айтып беребиз. Булгануу жөнүндө көбүрөөк билүү.

жемиш өстүрүү

Vermiculture

Бул макалада биз сизге вермультура, курттардын мүнөздөмөсү жана биологиясы жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз.

аэропоника жана өндүрүш

Аэропоника

Бул макалада сизге аэропоника деген эмне жана ал кандайча иштээрин жана кандай артыкчылыктары бар экендигин айтып беребиз. Эгиндин бул түрү жөнүндө көбүрөөк билүү.

Деңиздин булганышы

Деңиздин булганышы

Биз деңиздин булганышы деген эмне жана анын негизги булактары эмне экендигин айтып беребиз. Булгануунун бул түрүнүн келип чыгышын билүү.

пластмассалардын түрлөрү

Пластмассалардын түрлөрү

Бул макалада сиз пластиктердин ар кандай түрлөрүнүн классификациясын толугу менен таба аласыз. Анын пайдалуулугу жана курамы жөнүндө бул жерден билип алыңыз.

quokka

Кокка жана эмне үчүн ал дүйнөдөгү эң бактылуу жаныбар деп эсептелгендиги жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын билип алыңыз. Бул белгилүү жаныбар жөнүндө көбүрөөк билүү.

суу тазалагыч

Суу тазалагыч

Сууну тазалагыч жана сууну адам колдонууга ылайыктуу кылуу процесстери жөнүндө толук маалымат алыңыз. Бул жерден көбүрөөк маалымат алыңыз.

суу молекуласынын түзүлүшү

Суу молекуласы

Бул макалада суу молекуласынын бардык мүнөздөмөлөрүн айтып беребиз. Анын касиеттери жана маанилүүлүгү жөнүндө көбүрөөк билип алыңыз.

Jane Гудолл

Jane Гудолл

Бул постто биз сизге шимпанзенин адвокаты зоолог Джейн Гудоллдун өмүр баянын жана эрдиктерин көрсөтөбүз. Бул жерде ал жөнүндө көбүрөөк билүү.

Суунун катуулугу

Суунун катуулугу эмнеде экендигин жана аны ичүү жана пайдалануу үчүн канчалык маанилүү экендигин айтып беребиз. Бул тууралуу көбүрөөк маалыматты бул жерден таба аласыз.

Дайан Фосси

Дайан Фосси

Бул макалада биз сизге эң белгилүү горилл изилдөөчү, зоолог Дайан Фоссинин өмүр баяны жана эрдиктери жөнүндө айтып беребиз.

Дүйнөдөгү эң кымбат кофе

Дүйнөдөгү эң кымбат кофе

Бул макалада сизге дүйнөдөгү эң кымбат кофенин жана анын өндүрүлүшүнүн караңгы сырын айтып беребиз. Бул жерде баарын билүү.

окапи жирафы

okapi

Биз сизге окапинин бардык мүнөздөмөлөрүн, жашоо чөйрөсүн, азыктануусун жана көбөйүшүн, жираф менен зебранын ортосундагы жаныбарлар аралашмасын айтып беребиз.

Aye Aye

Aye Aye

Биз сизге ае-аенин бардык мүнөздөмөлөрүн, көбөйүшүн жана коркунучтарын үйрөтөбүз. Бул жаныбар дүйнөдөгү эң көрксүздөрдүн бири деп эсептелет.

Келечек үчүн жума

Келечек үчүн жума

Биз сизге келечектеги жума күндөрү экологиялык кыймылынын бардык мүнөздөмөлөрүн жана максаттарын айтып беребиз. Бул тууралуу көбүрөөк маалымат бул жерден.

аксолотл мүнөздөмөсү

Axolotl

Аксолотлдун бардык мүнөздөмөлөрүн, жашоо чөйрөсүн, азыктануусун жана көбөйүшүн түшүндүрүп беребиз. Бул таң калыштуу жаныбар жөнүндө көбүрөөк билүү.

Монарх көпөлөк

Монарх көпөлөк

Бул постто биз сизге монарх көпөлөктүн бардык мүнөздөмөлөрүн, жашоо чөйрөсүн, азыктануусун жана миграциясын айтып беребиз. Бул түр жөнүндө баарын билип алыңыз.

CoP25 Мадрид

CoP25

Биз сизге CoP25тин бардык мүнөздөмөлөрүн жана маанилүүлүгүн үйрөтөбүз. Климаттын өзгөрүшүн ооздуктоо боюнча конвенция жөнүндө көбүрөөк билүү.

Азиянын арасы

Азиянын арасы

Бул макалада сизге азиялык курт-кумурскалар жана анын жалпы аарыларга болгон сүйүүсү жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын кенен айтып беребиз.

экологиялык консалтингдин мүнөздөмөлөрү

Экологиялык консалтинг

Бул макалада экологиялык консалтинг деген эмне жана анын компаниялар жана уюмдар үчүн мааниси эмнеде экендигин айтып беребиз.

гидравликалык резерв

Гидравликалык резерв

Гидравликалык резерв эмне жана анын мааниси эмнеде экендигин ушул постто айтып беребиз. Суунун пайдалануу үчүн кантип сакталарын билип алыңыз.

Туруктуу мобилдүүлүк

Биз сизге туруктуу мобилдүүлүктүн мүнөздөмөлөрү жана максаттары кандай экендигин көрсөтөбүз. Шаарлардагы булганууну азайтуу жөнүндө көбүрөөк билүү.

Омурткасыздар

Омурткасыз жаныбарлар - сөөктөрү жок жаныбарлар. Бул постто биз аларды классификациялап, ар биринин өзгөчөлүктөрүн айтып беребиз.

Жаратылыштын жана ден-соолуктун үндөрү

Табият угулат

Бул макалада биз сизге табияттын кандай үндөрү жана алардын ден-соолукка тийгизген пайдасы жөнүндө айтып беребиз. Анын психологияга тийгизген таасири жөнүндө көбүрөөк билип алыңыз.

В планетасы жок

В планетасы жок

Биз сизге климаттын өзгөрүшүнө каршы кыймыл жөнүндө эмнени билишиңиз керек болсо, ошонун бардыгын айтып беребиз. В планетасы жок.

Түндүк аралаш токой

Аралаш токой

Бул постто биз сизге аралаш токойдун бардык мүнөздөмөлөрүн айтып беребиз. Токойдун флорасы, фаунасы жана климаты жөнүндө көбүрөөк билүү.

Токой түрлөрү

Бул билдирүүдө токойлордун ар кандай түрлөрү жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз. Өсүмдүктөр жана экосистемалар жөнүндө көбүрөөк билүү.

Антос кан тамыр флорасы

Антос

Бул макалада Пиреней флорасы жана анын мүнөздөмөлөрү жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн курал болгон Anthos программасы жөнүндө айтып беребиз.

Курчап турган чөйрөнү коргоо

Жашыл жумуш орундары

Жашыл жумуш менен камсыз кылуу деген эмне жана ал эмнеден турарын кеңири түшүндүрүп беребиз. Бул жерден жаңы жумуш түрү жөнүндө көбүрөөк билүү.

Токой чарбасы

Бул билдирүүдө токой чарбасы жана анын мүнөздөмөлөрү жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз. Журналдын ушул түрү жөнүндө билип алыңыз.

Ocean ишембиликке чыгышты

Ocean ишембиликке чыгышты

Бул макалада биз океандагы пластиктерди тазалоо үчүн The Ocean Cleanup долбоору эмнеден турарын түшүндүрөбүз. Бул тууралуу көбүрөөк маалымат бул жерден.

Биологиялык ар түрдүүлүк деген эмне?

Бул постто биологиялык ар түрдүүлүк деген эмне жана ал экосистемалар жана адамдар үчүн канчалык маанилүү экендигин айтып беребиз. Бул жөнүндө бул жерден билип алыңыз.

Грета Тунберг деген ким

Бул макалада биз Грета Тунбергдин ким экендигин жана анын максаты эмне экендигин кенен айтып беребиз. Бул экологиялык сүрөтчө жөнүндө көбүрөөк билип алыңыз.

Экологиялык саясат

Экологиялык саясат

Бул постто биз сизге экологиялык саясат жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын үйрөтөбүз. Анын эмне экендигин жана эмне үчүн экендигин айрым мисалдардан билип алыңыз.

Бороон жана торнадо аныктамаларынын айырмачылыктары

Бороон менен торнадонун айырмачылыгы

Бул макалада биз сизге бороон менен торнадонун ортосундагы негизги айырмачылыктар эмне экендигин көрсөтөбүз. Аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү жөнүндө көбүрөөк билип алыңыз.

Газдын чыгышы

Көмүртектүү насыялар

Бул макалада сизге көмүртектүү насыялар эмне экендигин жана алар эмнеге арналганын айтып беребиз. Булгоочу заттардын чыгарылышы жөнүндө көбүрөөк билүү.

Экологиялык коопсуздук

Экологиялык коопсуздук

Биз сизге бардык өзгөчөлүктөрүн жана экологиялык коопсуздук кандайча жүзөгө ашырылаарын көрсөтөбүз. Бул тууралуу көбүрөөк маалымат бул кызматтан.

Мөңгүлөрдүн эриши

Эритүүнүн кесепеттери

Бул постто эритүүнүн кесепеттери кандай болору тууралуу кеңири айтып беребиз. Арктиканын музу ээрип кетсе эмне болушу мүмкүн экендиги жөнүндө көбүрөөк билип алыңыз.

Атмосферанын булганышы

Дүйнөдөгү эң булганган өлкөлөр

Дүйнөдөгү эң булганган өлкөлөр кайсы экендигин толук билип алыңыз. Булгануу жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз.

Күн тартиби 21

Күн тартиби 21

Бул постто биз сизге Күн тартиби 21 жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын үйрөтөбүз. Бул жерде экологиялык саясат кандайча ишке ашырылып жаткандыгын билип алыңыз.

Химиялык булгануу

Химиялык булгануу

Бул постто биз сизге химиялык булгануу жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз. Бул макалада бул жөнүндө көбүрөөк билүү.

Pinewood

Pinewood

Карагай жыгачынын кандай түрлөрү бар экендигин жана алардын негизги мүнөздөмөлөрүн кеңири түшүндүрөбүз. Бул жөнүндө бул жерден билип алыңыз.

Ginger

Rhizomes

Бул постто тамыр тамырлар эмне экендигин жана алар өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн канчалык маанилүү экендигин түшүндүрүп беребиз. Бул тууралуу көбүрөөк маалымат бул жерден.

Пластикалык сайгычтар

Пластикалык капкактарды кайра иштетүү

Пластикалык капкактарды кайра иштетүү тилектештик үчүн дагы, айлана-чөйрө үчүн дагы кабыл ала турган эң туура чечимдердин бири. Бул жерге кирип, эмне үчүн болгонун билип алыңыз.

Атмосферанын булганышы

Дүйнөлүк жылуулуктун кесепеттери

Бул постто биз сизге глобалдык жылуулуктун бардык кесепеттерин айтып беребиз. Бул климаттык кубулуштун кандай кесепеттүү таасирин тийгизип жаткандыгын билүү үчүн киргизиңиз.

Жер күнүн майрамдоо

Earth Day

Биз сизге Жер күнү деген эмне экендигин жана анда эмне белгиленээрин үйрөтөбүз. Айлана-чөйрөнү коргоо үчүн кумдай данга кандайча салым кошушуңуз керектигин билип алыңыз.

Нөл калдыктары

Нөл калдыктары

Бул макалада таштанды нөл деген эмне, ал эмнени көздөп, аны кантип жүргүзүү керектигин түшүндүрүп беребиз. Аны тереңирээк билүү үчүн ушул жерге кириңиз.

Самандарды колдонуу

Жегенге жарактуу самандар

Жегенге жарактуу самандарга белгилүү био-ажыроочу альтернатива менен таанышыңыз. Бул постто биз алардын эмне экендигин жана аларды колдонуунун кандай артыкчылыктары бар экендигин түшүндүрөбүз.

Тоо тектеринин деформациясы

Сырткы геологиялык агенттер

Бул макалада сиз тышкы геологиялык агенттер жана алардын ландшафтта кандайча иш-аракеттери жөнүндө кеңири маалымат таба аласыз.

Айлана-чөйрөнүн булганышы

Булгануунун түрлөрү

Бул посттон булгануунун ар кандай түрлөрү жөнүндө билип алыңыз. Ар бир түрүнүн кесепети кандай болорун биз кеңири түшүндүрүп беребиз.

Жарыктын булганышы

Жарыктын булганышы

Бул постто биз сизге жарыктын булганышы жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз. Өтө көп жасалма жарыктын жакшы эместигинин себептерин билип алыңыз.

Ар кандай тандалма чогултуучу контейнерлерде таштандыларыбызды жоготуп алганыбызда, биз мүмкүн болгон бардык материалдарды колдонууга жетишкенге аракет кылабыз. Шаардык катуу таштандылардын жалпы көлөмү (MSW) биз барган сайын көбөйүп жатат. Жылына болжол менен 25 миллион тонна өндүрүлөт. Ушул калдыктардын көпчүлүгүн баалап, калыбына келтирсе болот. Бирок, башкаларды оңой менен бөлүп-жарууга болбойт жана ал калыбына келтирүү татаал экендигин билген. Таштандылардын көпчүлүгү таштанды полигонуна кетип калбашы үчүн, аны башкаруунун жолун издөө аракети көрүлүүдө. Муну таштандыны калыбына келтирүү деп атайбыз. Бул макалада биз сизге таштандыларды калыбына келтирүү эмне экендигин, ал канчалык маанилүү экендигин жана ал кандайча жүргүзүлүп жаткандыгын айтып бермекчибиз. Жылдын аягында биз чыгарган катуу шаардык таштандылардын 40% жакыны толугу менен калыбына келтирилет. Кеп өзүнчө таштанды идиштеринде же кайра иштетүүчү контейнерлерде бөлүнгөн таштандылар жөнүндө (шилтеме). Бул таштандылар өз булагынан бөлүнгөндөн кийин, алар ар кандай таштанды тазалоочу жайларга жеткирилген. Ал жерде аларды ар кандай жолдор менен дарылоого болот жана жаңы жашоо берип, таштандыларды жаңы продукт катары кошушат. Мисалы, жаңы чийки заттарды айнек, пластик, кагаз жана картон калдыктары аркылуу алууга болот. Башка жагынан алганда, жыл аягында биз чыгарган таштандылардын калган 60% ын бөлүү анчалык оңой эмес жана аны калыбына келтирүү кыйла татаал. Алар кайра иштетүүгө жараксыз болгондуктан, көзөмөлгө алынган таштанды полигондоруна жеткирилиши керек болчу. Таштанды таштоочу жайларда алар башка пайдалуу өмүр сүрбөйт, бирок көмүлөт. Бул таштандылардан колдонула турган бирден-бир нерсе - аны ыдыратуу учурунда пайда болгон биогазды (звенону) анаэробдук бактериялар бөлүп алуу. Бул таштандылардын көпчүлүгү такыр көздөгөн жери жок болуп калбашы үчүн, андан пайда алуу үчүн аны башкаруунун жолун издейбиз. Бул таштандыларды калыбына келтирүү. Таштандыларды калыбына келтирүү боюнча расмий аныктама 2008/98 / EC калдыктары боюнча директивада келтирилген жана төмөнкүлөр: таштанды пайдалуу максатта кызмат кыла алат деген негизги максатты көздөгөн иш, башкача айтканда белгилүү бир нерсени аткаруу үчүн колдонулган башка материалдарды алмаштырууга болот. функция. Бул резиденцияны объектилерде дагы, жалпы эле экономикада дагы белгилүү бир функцияны аткарууга даярдоо жөнүндө. Таштандыларды калыбына келтирүүнүн түрлөрү Таштанды пайда болушу мүмкүн болгон жаңы баалуулукту издегенде, алгач ар кандай формалар жана анализдер берилиши керек. Калганынын мүнөзүн талдоо керек, ал кандай функциянын түрүнө ээ жана ал кандай функцияга берилет. Калдыктарды калыбына келтирүүнүн ар кандай түрлөрүн талдайбыз: • Энергияны калыбына келтирүү: бул калыбына келтирүү таштандыларды өрттөө деп аталган иштин аркасында ишке ашат. Бул өрттөө учурунда бардык таштандылар өрттөлөт жана анча-мынча көлөмдө жана алардын курамындагы материалдардан алынган энергия алынат. Турмуш-тиричилик калдыктары боюнча, алар процесстеги энергия натыйжалуулугунун деңгээлине жараша тигил же бул жол менен колдонулат. Бул таштандыларды өрттөө үчүн колдонуп жаткан энергия биз өзүбүз иштеткенден көппү же азбы деп баа беришибиз керек. Бул процесстен алынган күйүүчү майлардын бири катуу калыбына келтирилген күйүүчү май (CSR) болуп саналат. • Материалдарды калыбына келтирүү: бул жаңы материалдар алынуучу калыбына келтирүүнүн бир түрү. Жаңы чийки заттарды колдонбоо үчүн ушул таштандылардын бир бөлүгүн кайра иштетүү сыяктуу десек болот. Эгерде биз чийки заттын сарпталышын кыскарта турган болсок, анда жаратылыш ресурстарын ашыкча эксплуатациялоону (шилтеме) жана айлана-чөйрөгө тийгизген таасирлерди азайтарыбыз эсибизде. Ушул себептен, эң маанилүү баалоонун бири материалдык баалоо болуп саналат. Калыбына келтирүүнүн бул түрүндө бааланган материалдар жеңил таңгак, кагаз, картон, суралган жана органикалык заттар. Ушул материалдар менен компосттун же анаэробдук сиңирүүнүн кандайдыр бир түрүн жүргүзүүгө болобу же жокпу бааланат. Акыркы вариант катары, эгерде бул таштандыларды чыгаруунун башка жолу жок болсо, анда ал көзөмөлгө алынган таштанды полигондоруна жөнөтүлүп, ал жакта жок кылынат. Бул чыгарылыш коопсуз болушу керек жана адамдардын ден-соолугун жана айлана-чөйрөнү коргоого кепилдик берүүчү айрым чараларды көрүү керек. Испаниядагы таштандыларды калыбына келтирүү Биздин өлкө Европа Бирлигинин өлкөлөрү шаардын катуу таштандыларын кандайча башкарарын көрсөткөн ар кандай изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Бул изилдөөлөрдө, таштандыларды компосттоо, өрттөө, кайра иштетүү жана таштанды полигонуна таштоого арналган пайыздар байкалат. Ар бир бара турган жер ар кандай таштандылар үчүн тандалат. Ар бир таштанды менен сыналган биринчи нерсе, алардан пайда алуу үчүн аларды баалоо. Эгерде кандайдыр бир экономикалык же өндүрүлгөн пайда алынбаса, анда таштандылар жөн гана биогаз алынуучу көзөмөлгө алынган таштанды полигонуна жөнөтүлөт. Германия, Дания же Бельгия сыяктуу башка өлкөлөргө салыштырмалуу Испания, көзөмөлгө алынган полигонго бардык таштандылардын жогорку пайызын бөлүп берет. Бул пайыз 57% ды түзөт. Көрүнүп тургандай, бул өтө чоң көрсөткүч. Таштандыларды туура башкаруунун максаты - чийки заттын колдонулушун азайтуу үчүн аны максималдуу пайдалануу. Испанияда бул жаатта таштандыларды башкаруу жакшы жолго коюлган эмес. Бул изилдөө ошондой эле таштандылардын 9% ы гана өрттөөгө кетээрин аныктайт. Ушул маалыматтар менен Испания бул таштандыдагы энергияны пайдаланбайт жана ушул кайра иштетилген материалдар менен алмаштырыла турган жаңы чийки заттарды колдонот деген тыянак чыгарууга болот. Калдыктарды калыбына келтирүү барган сайын кеңири колдонулуп келе жаткан ыкма, анткени ал таштандыларга экономикалык маани бере алат. Бизде ишкерлердин көз-карашы болуш керек, эгерде таштанды эч кандай пайда алып келбесе, анда ал кайра колдонулбайт же кайра иштетилбейт. Ушул себептен, таштандыларды калыбына келтирүү экономикалык курал деп ойлош керек.

Таштандыларды калыбына келтирүү

Бул макалада биз сизге таштандыларды калыбына келтирүү деген эмне жана ал кандайча ишке ашырылып жаткандыгын көрсөтөбүз. Таштандыларды башкаруу жөнүндө бул жерден билип алыңыз.

Бакалардын жамгыры

Бакалардын жамгыры

Биз сизге бака душу деген эмне жана ал эмне себептен пайда болгонун үйрөтөбүз. Сиз анын келип чыгышы жана мүмкүн болгон түшүндүрмөлөрү жөнүндө биле аласыз.

Токой чарбасы

Кирүү деген эмне

Карагай кесүү же токой чарбасы деген эмне жана ал канчалык маанилүү экендигин түшүндүрүп беребиз. Ар кандай түрлөрү жана алардын пайдалуулугу жөнүндө бул жерден билип алыңыз.

Микропластика

Микропластикалык булгануу көйгөйү

Бул посттон сиз микропластика деген эмне жана дүйнөдөгү булганган учурдагы көйгөйлөр жөнүндө маалымат таба аласыз. Бул жөнүндө бул жерден билип алыңыз.

комодо кескелдириги

Комодо ажыдаары коркунучта

Комодо ажыдаарынын өзгөчөлүктөрүн жана анын жок болуп кетүү коркунучун түшүндүрүп беребиз. Бул жерден көбүрөөк маалымат алыңыз.

Малдын жана топурактын булганышы

Топурактын булганышы

Бул макалада топурактын булганышы деген эмне жана анын ден-соолукка жана айлана-чөйрөгө кандай таасири бар экендигин түшүндүрүп беребиз. Бул жөнүндө бул жерден билип алыңыз.

Африка саваннасы

Африка саваннасы

Бул макалада сизге африкалык саваннанын кандай жаныбарлары бар экендигин көрсөтөбүз. Бул экосистемада тирүү жандыктар жөнүндө көбүрөөк билүү.

Amazon's Guardians

Amazon уруулары

Амазонка урууларынын мүнөздөмөлөрү жана жашоо образы жөнүндө баардыгын айтып беребиз. Алардын күн өткөн сайын кандайча жашап жаткандыгын биле аласыз.

Бүгүн биз дүйнөдөгү эң белгилүү жыландардын бири жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал маржан жыланы катары белгилүү. Бул кызыл, ак жана кара түстөрү басымдуулук кылган эң укмуштуу түстөргө ээ түрлөрдүн бири. Өлүмгө алып келүүчү уусу жана дүйнөдөгү эң корккондордун бири катары таанымал. Ошондуктан бул жылан макалага толук татыктуу. Коралл жыланынын бардык мүнөздөмөлөрүн, жашоо чөйрөсүн, жайылуу аймагын, азыктануусун жана көбөйүшүн түшүндүрүп бермекчибиз. Негизги мүнөздөмөлөр Жыландын бул түрү чили куйрук жыланынын же кораллиллонун аталышы менен да белгилүү. Бул уулуу жыландардын тобу Elapidae тукумуна кирет. Алар жогорку температура жана нымдуулук көп болгон тропиктик аймактардан, жаан-чачындын көп режимин коштоп келишет. Маржан жыланын эки чоң топко бөлсө болот: • Эски дүйнө маржан жыландары: бул топто эки башка урууга топтолгон 16 түр бар. • Жаңы дүйнөнүн маржан жыландары: бул топко 3 башка урууга топтолгон он үч түр кирет. Бул башка түрлөргө салыштырмалуу кичинекей жылан. Көпчүлүк учурда, эгерде анын өнүгүүсү эң оптималдуу болсо, анда ал чоңдорго жеткенде анын узундугу бир метрге да өспөйт. Аялдар, адатта, эркектерге караганда бир топ чоңураак болушат, ошонун аркасында аларды оңой айырмалай алышат. Көлөмү кичинекей болгонунан тышкары, алар абдан жагымдуу түскө ээ болгон абдан ичке жана ичке денеге ээ. Бир дагы коралл жыланынын терисинде бирдей түстөрдүн айкалышы жок, бул аны кызыктырат. Анын башында дене эч кандай өзгөчөлөнгөн моюнга ээ болбой, аралашып кетет. Бул жыландын дагы бир өзгөчөлүгү - тоголок кареги менен ууланган башка түрлөрдөн айырмаланат. Алардын башы учсуз тегеректелген жана жылуулукту аныктоочу кудуктары жок. Бул жыландар табигый жол менен канчага чейин жашаары белгисиз. Белгилүү болгондой, туткунда 20 жылга чейин жашашат. Жүрүм-турум же коралл жыланы Бул түрдөгү сойлоп жүрүүчүлөр өтө коркуп, өзгөчө жалгыз калышат. Күндүз алар үңкүрдө же жер астындагы үңкүрдө башпаанек издөө милдетин аткарышат. Анын активдүү убактысы түн ичинде жана таң эрте болот. Бул Алсидес тамак издеп өткөргөн убактысына байланыштуу. Бул жыландын уусу нейротоксикалык. Бул мээнин бардык булчуңдар менен байланышына таасирин тийгизип, тиштелген адамдын кыймылын кыйындатат дегенди билдирет. Эгерде чагуу толук бүтсө, анда жүрөк жана дем алуу органдарынын иштеши начарлашы мүмкүн. Тилекке каршы, бул жылан өтө ачык түстөргө ээ болгондуктан, балдар үчүн жагымдуу. Ушундан улам, маржан жылан алып кетүүгө аракет кылган жаштардын кызыгуусунан улам тиштеген учурлар көп катталууда. Ушул себептен жыландардын уялчаак экендиги жана айрым учурларда гана көрүлбөгөнү жогору бааланат. Коралл жыланынын жашоо чөйрөсү жана багылышы Бул жыланды негизинен Америка континентинде кездештирүүгө болот. Аны Азия чөлкөмүнүн кээ бир аймактарында да көрүүгө болот. Муздак кандуу болгондуктан, ал жылуу жерлерде жашоого көнүп калат. Бул тропикалык чөйрөдө анын температурасын жакшы жөнгө салуу үчүн жасалган. Бирок, аны кээ бир саздак жерлерде жана нымдуулук деңгээли жогору болгон бадалдарда кездештире алабыз. Калган жыландардай эле, тамак-аш жегич болсо. Эң көп кездешкени, алар башка сойлоочуларды жана ал тургай башка маржан үлгүлөрүн да колдонушу мүмкүн. Алардын диетасынан бака, кескелдирик, майда сүт эмүүчүлөр ж.б. Аңчылык кылуу жолу - уусун ийне аркылуу сайып, анда жаагын ачып, кийинчерээк жемдин бүт денесин жутат. Дене жутулгандан кийин аны ичине сиңирип баштайт. Көпчүлүк ишенимдерге каршы, жыландын эң көп уу бере алганы, олжонун жаакта канча убакыт болушу мүмкүн экенине байланыштуу. Бул аны канча жолу чагып алганыңыздан көз каранды эмес. Чындыгында, бир нече жолу чагып алуу уулардын өтүшүн жеңилдетет жана тездетет, бирок бул аны көбүрөөк өткөрүп берет дегенди билдирбейт. Коралл жыланынын көбөйүшү Коралл жыланы июнь айында ар бир тууш үчүн 3төн 5ке чейин жумуртка берет. Жумурткалар жумурткадан чыккандан кийин, алардын жарылышы үчүн 12 жумадай убакыт талап кылынат. Жаш жылдыздарды пайда кылган башка уулуу жыландардан айырмаланып, бул жыландын балдары энеси койгон жумурткадан чыгат. Алар төрөлгөндө, алардын уулуу потенциалы менен төрөлгөнүнө карабастан, узундугу он сегиз сантиметрди түзгөн кичинекейлер. Жаштардын кооптуулугу чоңдордун үлгүсүндөй болушу мүмкүн. Жогоруда айтылган ишти койсок, балдар ушунчалык жагымдуу түстөргө ээ жаныбарды көргүсү келип, өлүмгө алып келиши мүмкүн. Табигат бизге эч кандай маскировканын түрүнө муктаж болбогон, же тескерисинче, түстөр абдан таң калыштуу, анткени алар өздөрүн коргой алышат. Бул учурда, маржан жыланга кандайдыр бир маскировканын түрү кереги жок, анткени уу куюп коюу анын жемин аңчылык кылууга жана жырткычтардан коргонууга күчтүү кылат. Көрүнүп тургандай, жаратылыш акылдуу жана биз маржан жыландарынын жашоосун дүйнөдөгү эң коркунучтуу жыландардын бири катары карайбыз. Бактыга жараша, анын атак-даңкы үчүн ал аны көргөндөн кийин ага жакындабай калган адамдардын көпчүлүгүнүн көңүлүн бурду.

Coral жылан

Маржан жыланы жана анын белгилүү уусу жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз. Бардык сырларды ушул жерден табыңыз.

дүйнөдөгү эң бийик дарак

Дүйнөдөгү эң бийик дарак

Биз сизге Hyperionдун келип чыгышын жана өзгөчөлүктөрүн көрсөтөбүз. Дүйнөдөгү эң бийик дарак. Бул тууралуу баарын билүү үчүн бул жерге кириңиз.

Сабр тишин тартуу

Сабр тиштүү жолборс

Бул макалада биз сизге кылыч тиштүү жолборс жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын үйрөтөбүз. Анын мүнөздөмөлөрүн жана жок болуп кетишинин себебин билүү.

жыгач алуу

Жыгачтын түрлөрү

Жыгачтын ар кандай түрлөрү жана алардын кандай мүнөздөмөлөрү бар экендигин түшүндүрөбүз. Бул макалада бул жөнүндө көбүрөөк билүү.

Туна жана бонито

Туна менен бонитонун айырмачылыктары

Бул макалада тунец менен бонитонун ортосунда кандай айырмачылыктар бар экендигин түшүндүрөбүз. Сиз аларды айырмалай билүүгө жана алардын мүнөздөмөлөрүн билүүгө болот

Комплекстүү жаратылыш коругу

Табигый коруктар

Бул макалада биз Испаниядагы коруктар жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз. Бул тууралуу көбүрөөк билүү үчүн киргизиңиз.

Фракинг деген эмне

Фракинг деген эмне

Бул посттон сиз фракинг деген эмне жана ал кандайча ишке ашырылаары жөнүндө толук анализ таба аласыз. Бул жөнүндө баарын билип алыңыз.

Айлана-чөйрөгө тийгизген таасири

Айлана-чөйрөгө тийгизген таасири

Бул макалада айлана-чөйрөгө тийгизген таасирине байланыштуу бардык нерселерди биле аласыз. Оң жана терс нерселер эмне экендигин билип алыңыз.

Кагазды кайра иштетүү

Кагазды кайра иштетүү

Бул макалада биз сизге бүткүл дүйнө жүзүндө кагазды керектөө көйгөйүн көрсөтүп, үйдө кагазды кантип кайра иштетүүнү үйрөтөбүз.

Биздин бакчабыз болгондо же аны түптөй башташыбыз керек болсо, багытыбызды жана күндүн акырында күн нуру болгон сааттарды эске алышыбыз керек. Күндөрдө узак убакытка чейин болуп турсак, күндүн нурларына туруштук бере турган ачык өсүмдүктөрдүн түрлөрү болушу керек. Эми, кайсы түрлөрү күндүн нуруна туруктуу турушат? Жалбырактары же гүлдөрү сезгич болгондуктан күндүн түз нуруна чыдабаган түрлөрү бар. Башкалары нымдуулукка муктаж же көлөкөдө болушат. Бул макалада биз сизге күнгө чыдамдуу ачык өсүмдүктөрдүн түрлөрүн тандоого жардам беребиз жана бул өз кезегинде кооз бакчага ээ болууга жардам бере турган кооздук баалуулуктарга ээ. Ракашкалар күнгө чыдамдуу ачык өсүмдүктөр катары Ромашка, күндүн түз нурларына туруштук берүүчү мыкты өсүмдүктөрдүн катарына кирери шексиз. Аларда сары же кызгылт сары түстөгү ак гүлдөр бар. Артыкчылыгы, алар планетанын дээрлик бардык жерлеринде кеңири таралган өсүмдүктөр. Себеби, алар күн нуруна гана эмес, биздин климатта болушу мүмкүн болгон ар кандай жагымсыз шарттарга да туруктуу. Гүлдөр аппак болгондуктан, алар биздин бакчабызга бир аз жарык берип, аны көрктүү кылып көрсөтсө болот. Алар өсүмдүктөр, алар бизди байкабашыбыз керек. Аларга суунун көп деле кереги жок, ошондуктан сугаруу таптакыр татаал эмес. Гибискус Бул өсүмдүк күн нуруна өтө туруктуу болууга дагы бир талапкер. Анын гүлдөрү негизинен кызыл, бирок ак, кызгылт, сары, кызгылт сары жана башка түстөр да бар. Бул жаз жана жай мезгилдеринин эң ысык мезгилине туруштук берген өсүмдүктөрдүн бири. Алар гүлдөгөн мезгилде бакчаны түркүн түстөрү менен көркүнө чыгарышат. Жакшы өсүш үчүн ага түздөн-түз жарык керек. Адатта, жылдын эң ысык күндөрүндө күндүн нурлары тийбеши үчүн көлөкө керек болот. Эгер өсүмдүк гүлгө толсо, анда ал бир аз алсызыраак болот. Бирок, жыл бою ден-соолукту чыңдоо үчүн күндүн узак сааты талап кылынат. Бугинвилла Террастар жана бакчалар үчүн колдонулуучу, күнгө чыдамдуу өсүмдүктөрдүн дагы бири бул Бугинвилл. Бул көп өсүп, дубалдарды, ал тургай, дубалдарды толугу менен жабууга кызмат кылган өсүмдүк. Кааласаңыз чоң казанда сактасаңыз болот. Бул түрдүн ар кандай түстөгү гүлдөрү бар түрлөрү бар. Кызгылт, ак, кызыл жана кочкул түстө болушу мүмкүн. Гүлдөө өсүп жатканда, ар бир гүлдүн так ортосунда кичинекей көлөмдөгү дагы бир гүлдүн кантип чыгып жаткандыгын байкай алабыз. Бул кичи гүл көбүнчө ак же ачык сары түстө болот. Бул өсүмдүктү бакчанын эң күнөстүү жеринде багуу ыңгайлуу, анткени ал күндүн узактыгын талап кылат. Geraniums Бул күнгө чыдамдуу ачык өсүмдүктөрдүн дагы бири. Испанияда гераньларды терезелерден, террассалардан, балкондордон жана бакчалардан көрө аласыз. Ал күндүн нурларына туруштук берүү менен гана чектелбестен, түстөрү жана ар кандай обондору менен бизге жакшы жасалгалоону сунуш кылат. Сизде герань кызыл, ак түстө же түстөрдүн айкалышында болушу мүмкүн. Алар жыл бою гүлдөгөн өсүмдүктөр. Алар өтө талапты күтүүгө муктаж эмес, андыктан кооздоп, аны сугарып же тез-тез кам көрүп убара болбойсуз. Раушан бадалдары Бул сиздин бакчаңыз күнгө багытталган болсо, ал эң туруктуу гүлдөрдүн бири. Сиз, албетте, алардын мааниси жана кооздугу үчүн роза бадалдарын каалайсыз. Роза бадалдарынын түрлөрү көп, андыктан аларды сатып алаардан мурун өзүңүзгө маалымдап койсоңуз болот. Айрымдары сиз жашаган аймакка жакшы ылайыкташа албай калышы мүмкүн. Айрым чоңураак түрлөрүн же башкаларын миниатюрада отургузсаңыз болот. Алар бир нече саатка күндү талап кылган өсүмдүктөр, демек, ысык болгондуктан, бул өсүмдүктөр аны жакшы көтөрө алышат. Вербена Вербена күнгө чыдамдуу, ачыктан-ачык ачык өсүмдүктөрдүн бири. Адатта, аларда көптөгөн гүлдөр бар жана алар бир топ түстүү. Мындан тышкары, ал жаздын аягынан жайдын аягына чейин көбүрөөк гүлдөйт. Эң ысык мезгилде сиз абдан түстүү бакчага ээ боло аласыз. Ушундай өзгөчөлүктөргө ээ өсүмдүктөн күтүлгөндөй, ал ысыкка жана кургакчылыкка чыдамдуу өсүмдүк. Ак, кызгылт, кызыл, кочкул, сары жана көк түстөгү гүлдөр менен вербенанын түрлөрү бар. Ага көп суунун кереги жок, ошондуктан аны күн ачык жана кургак жерлерде кемчиликсиз ичсеңиз болот. Кээ бир өтө ысык мезгилдерде күндүн нурлары тийбеген күндөрү дагы бир нерсе сугаруу керек. Ушундай жол менен биз сугат суунун көп бөлүгүн терде жоготуудан сактайбыз. Экинчи жагынан, калган жылы аны жумасына эки жолу сугаруу жетиштүү. Лаванда Дүйнөдөгү эң белгилүү өсүмдүктөрдүн дагы бири жана күнгө аябай каршылык көрсөтөт. Анын жыты жакшы таанылып, косметикалык жана гигиеналык каражаттарда колдонулат. Лаванда бар табигый аба сергиткичтери бар, алар абдан популярдуу. Анын гүлдөрү сирень же кызгылт көк түстө болуп, бакчаны же террасаны укмуштуудай кооздоп турат. Алар кичинекей гүлдөр, бирок көп сандаган гүлдөр бар. Бул чоң талааларда өскөн жана жакшы өсүшү үчүн күнгө көп муктаж болгон өсүмдүк. Бул өсүмдүктү түздөн-түз күнгө чыдамдуу кылат. Аны жумасына кеминде эки жолу сугаруу керек. Жыл бою сактоочу күн нуру өсүмдүктөрүнүн бири - лаванда. Эгерде сиз кышы салкыныраак аймакта жашасаңыз, анда кооптонуунун кажети жок. Бул өсүмдүк күнгө муктаж болсо дагы, суукка жана көлөкөгө чыдап, колдоп турат. Көрүнүп тургандай, бакчаңызда күндүн узактыгы бар болсо, колдоно турган күнгө чыдамдуу ачык өсүмдүктөр көп.

Сыртка күнгө чыдамдуу өсүмдүктөр

Бул макалада биз күнгө чыдамдуу ачык өсүмдүктөр жөнүндө сөз кылабыз. Бул түрлөр эмне экендигин жана аларга кандай кам көрүү керектигин билип алыңыз.

Белгилүү болгондой, картон эмерек жасоо үчүн эң сонун материал болуп калды же болуп жатат. Башында бул бири-бирине карама-каршы келгендей сезилгени менен, картон эмеректер бар жана барган сайын актуалдуулугун арттырууда. Эң кадимки нерсе, бул эмеректер көп салмакты көтөрө албайт деп ойлонуу керек, анткени алар бир аз чыдамдуу эмес материал менен жасалган. Бирок, эмерек жасоо үчүн атайын иштетилген картон чыдамдуу, үнөмдүү жана туруктуу материал болуп саналат. Бул макалада биз картон эмеректеринин бардык мүнөздөмөлөрүн, ошондой эле анын негизги артыкчылыктары менен кемчиликтерин түшүндүрүп бермекчибиз. Картон эмеректери жана айлана-чөйрө Бүгүнкү күндө бизди курчап турган чөйрөнү тынчсыздандырган маселелердин бири - аны сактоо жана жаратылыш ресурстарын туура пайдалануу (шилтеме). Курулуш, өнөр жай ж.б. Аларды казып алуу жана пайдалануу учурунда мүмкүн болушунча аз булганган материалдарды алуу маанилүү. Анын курулушунда жана пайдаланылышында колдонулушу керек болгон энергия чыгымдары көзөмөлгө алынышы керек, ошондон бери ушул эле көйгөй болмок. Кайра иштетүү - бул продукт катары башка мүмкүнчүлүгү жок материалдарды кайрадан колдонууга аргасыз болгон негизги варианттардын бири. Идеялардын көпчүлүгү велосипед спортуна арналган (шилтеме). Бирок, эмеректер жыгач менен өмүр бою байланыштуу болуп келген жана кайра иштетилген буюмдар же материалдар ушул максаттар үчүн жакшы кызмат кыла алат деген түшүнүктү өзгөртүү кыйын. Ушул кылымда аракет кылып жатканыбыздай, инновация идеяларды өркүндөтүүдө жана жаңы өнүмдөрдү чыгарууда негизги ролду ойнойт. Мисалы, картон эмерек - бул революция жана анын пайдалуулугу жөнүндө бир эмес, бир нече күмөндүн оозун басат. Кайра иштетилген картон менен ар кандай түрдөгү эмеректерди иштеп чыгууга жана чыгарууга болот, анткени, эгер сиз башкача ойлосоңуз дагы, бул кыйла туруктуу материал. Негизги мүнөздөмөлөрү Картон - бул бир-бирине катмарланган бир нече кагаз катмарынан турган материал. Бул жалпы кагазга караганда көбүрөөк күч берет. Картондун сырткы көрүнүшү үстүңкү катмар менен чектелип, биз аны көз менен көрөбүз. Анын жасалгалары ар кандай болушу мүмкүн жана басылып, сырдалган болушу мүмкүн. Картондун ички мүнөздөмөлөрүнүн жардамы менен биз буюмдарды сактоо функциясын аткарып гана тим болбостон, үйдүн күчтүү инновациялык жасалгаланышын камсыз кылган кызыктуу эмеректердин дизайнын жасай алабыз. Көрүнүп тургандай, картон эмеректер нымдуулуктан же суу менен түздөн-түз байланышуудан мүмкүн болушунча алыс болуш керек. Күтүлгөндөй, кадимкидей суу күн сайын болуп турган ашкана эмеректери жок. Картон эмеректеринин дизайнын жасоонун натыйжасы көңүлдүү жана көңүлдүү. Алар сиз өзүңүз жасай турган же буга чейин жасалган буюмдарды сатып алган эмеректер. Көбүрөөк авантюрист же хоббисттер үчүн, бул эмеректи өзүңүз жасап, өлүп калбасаңыз болот. Жакшынакай үлгүлөрдү алуу үчүн, жөн гана ийгиликтүү эмерек дизайнынын pdf шаблондорун Интернеттен жүктөп алыңыз. Бул шаблондордун айрымдары акысыз, бирок башкаларына акы төлөнүшү керек. Бул материалдын терс жагы, жыгачтан же алюминийден аз иштейт. Бирок, албетте, мунун баары картон болот деп күтүүгө болот. Адатта, биз эмеректерди алмаштырышыбыз керек болгон жыштык кадимки жыгач же алюминий эмеректерге караганда көбүрөөк. Бирок, дагы деле арзан, экологияга зыян келтирбейт жана эч нерсени булгабайт. Бардык деңгээлдеги чыгымдарды баалоо менен, картон эмеректер кыйла арзан деп айтууга болот. Туруктуу вариант Эгерде сиз кол өнөрчүлүктү жакшы көрбөсөңүз же өзүңүзгө жакпаса же өзүңүздүн эмеректерди жасоого убактыңыз жок болсо, анда эң туруктуу вариант - өз алдынча жасалган картон эмеректерин издөө. Бул жалпы эмерек сыяктуу өндүрүлгөн жана сатылган миңдеген дизайндар бар. Себеби, картон эмеректер тренддин материалына айланууда. Мисалы, балдар бөлмөлөрү үчүн эмеректерди тандоого мүмкүнчүлүк берген дүкөндөр бар. Бул жерде стол, отургуч, эмерек, шкаф ж.б. Ошентип, сиз жаратылыш ресурстарын булгабоо же начарлатпоо менен айлана-чөйрөгө жардам берип эле тим болбостон, айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылышты коргоо жаатында балдарга кичинекей кезинен бери жакшы билим бересиз. Дарак түрүндөгү текчелер, кооз жасалгалуу отургучтар ж.б. Биз эмеректерди кадимки стилдерге караганда көбүрөөк стилде жана өтө жакшы баада таба алабыз. Мунун оң жагы, аларды тез-тез алмаштырып турууга туура келсе дагы, жаңы эмеректерди ыргытып жиберүүдөн улам үйдү бирдей жасалгалабай калууга жардам берет. Ошондой эле модулдук текчелери бар татаал эмеректер чыгарылат. Алар, адатта, жеңил, бирок бир топ туруктуу жана иштешет. Сактагычты өзүңүздүн каалагандай ыңгайлаштырсаңыз болот. Көптөгөн компаниялар эмеректердин бир бөлүгүнө кайра иштетилген картонго акча салышат. Бул таптакыр пайдалуу эместей сезилгени менен, креслолор же консольдар кайра иштетилген картон материалынын алкагы менен жасалат. Айрым жасалма буюмдар уктоочу бөлмөлөргө, кире бериш бөлмөлөргө же үйдүн кандайдыр бир бөлүгүнө жайгаштырууга ылайыктуу. Бул материалдар үйүңүзгө заманбап жана новатордук мүнөз берет, ал эми алар толугу менен туруктуу экенине толук ишенсеңиз болот. Картон эмеректеринин артыкчылыктары жана кемчиликтери Негизги артыкчылыктарды төмөнкүлөрдөн табууга болот: • Ал толугу менен туруктуу, ошондуктан айлана-чөйрөнү булгабайт жана жаратылыш ресурстарын начарлатпайт. • Алар бир топ туруктуу. • Алардын моделдери инновациялык жана мыкты дизайн менен иштей алат. • Үй жасалгаларын маал-маалы менен жаңыртып турсаңыз болот. • Сиз аларды өзүңүз жасай аласыз. Экинчи жагынан, картон эмеректеринин кемчиликтери: • Аз убакыт иштейт, андыктан аларды тез-тез алмаштырып турууга туура келет. • Алар нымдуу жерлерди колдошпойт, сууну болсо азыраак. • Айрым үлгүлөрдө кадимки эмерек болушу мүмкүн болгон толук утилита жок.

Картон эмеректери

Бул макалада биз сизге картондон жасалган эмерек эмне экендигин жана анын негизги мүнөздөмөлөрүн көрсөтөбүз. Сиз туруктуу жасалгалоо жөнүндө билүүгө болот.

Абиотикалык

Бул макалада абиотикалык фактордун аныктамасын жана анын экосистеманын түрлөрүнө тийгизген таасирин таба аласыз.

Даам маселесинде дүйнөдө канча түстөр болсо, ошончолук көп деп айтылып келген. Бирок, бир нерсеге көңүл бурганда, көптөгөн адамдар көптөгөн пикирлерге макул болушат. Мисалы, мен ойлойм, көпчүлүк көпчүлүк дүйнөдөгү эң чиркин жаныбар тамчы балык деп макул. Илимий аталышы Psychrolutes marcidus, бул айбанат дүйнөдөгү эң жагымсыз адамдардын катарына кирет. Бул макалада биз сизге тамчы балык эмне үчүн дүйнөдөгү эң жагымсыз жаныбар экендигин көрсөтөбүз жана анын айрым өзгөчөлүктөрүн жана жашоо образын түшүндүрүп беребиз. Чиркиндердин арасында чиркин Биз эң жагымсыз жаныбарлардын арасынан тамчы балыктарды кездештиребиз. Чиркин жаныбарларды сактоо коому тарабынан дүйнөдөгү эң жагымсыз жаныбар деп добуш берилди. Бул коом дүйнөгө белгилүү бир жаныбарлар өтө жаман же эстетикалык көрүнгөнү менен, алардын ар биринин дүйнөдө өзүнүн функциясы жана болушунун себеби бар экендигин билишет. Тамчы балыгы булганган балык деп да аталат. Бул коом жыл сайын белгилеп келе жаткан сынактын эң сүйүктүүлөрүнүн бири. Акыры, он бир номинациядан кийин ал дүйнөдөгү эң жагымсыз жаныбар деп табылды. Бул наамды жеңип алуунун алдында турган башка жаныбарлар Жаңы Зеландиядан келген учпаган тоту куш какопо жана анын сынган мүчөлөрүн калыбына келтирүүчү саламандр аксолоти болгон. Башкалардын катарында алп Титикака бака жана простоскис маймылы болгон. Бул жаныбарлар коркунучтуу жана эстетикалык эмес көрүнүшү менен белгилүү. Тамчы балыгы өтө таң калыштуу көрүнүшкө жана желе сымал түзүлүшкө ээ болгондуктан, ал жийиркеничтүү жаныбар сыяктуу ойноктой. Ага дүйнөдөгү эң чиркин жаныбар деп ат коюу менен, ал пайда алып, түрлөрүн бүткүл дүйнөгө көбүрөөк тааныта алат деп күтүлүүдө. Ушундан улам, климаттын өзгөрүшүнүн кесепетин тартып жаткан бул түрдүн дагы коргоосу болот деп күтсө болот. Өздөрүн тааныштыруу зарылдыгы Мунун натыйжасында адамдар кээ бир жаныбарлардын өзүн билиши үчүн, адамдар аларды билип башташы керек. Бул жаныбарлар тукум курут болуп калбашы үчүн колдоого муктаж, анткени эко тутум жана башка көптөгөн түрлөр алардын болушун талап кылышат, бирок алар чиркин. Белгилүү болгондой, жаратылыш экологиялык тең салмактуулукту жетекчиликке алат. Бул тең салмактуулук белгилүү түрлөрдүн болушунан жана алардын башкалар менен өз ара аракеттенишинен келип чыгат. Эгерде түрлөрдүн бири жоголуп кетсе, анда алардын жашап кетишине көз карандылар жабыркашат. Көз карандылыгы биригип же азыктануу чөйрөсү кыскарган түрлөрү болгондо, буга өзгөчө басым жасалат. Мисалы, ак аюу жашоо үчүн мөөрлөрдү талап кылат, анткени ал тамактануудагы негизги азыктардын бири. Эгерде итбалыктарга аңчылык кылуу кыйынга турса (эритиндинин кесепетинен келип чыкса) же тюлендер жоголуп кетсе, ак аюу дагы кулап түшөт. Пандалар жана чоң мышыктар сыяктуу түстүү башка түрлөрдүн жок болушунун алдын алуу үчүн адамдар тарабынан көңүл бурулуп, инвестиция жумшалат. Бирок, бул учурларда, жогоруда аталган түрлөрдөй түрдү сактап калгысы келген адамдардын үлүшү төмөн. Ассоциациянын маалыматы боюнча, күн сайын 200гө жакын түр жок болуп жатат. Эң чиркин жаныбарлар башкаларга окшоп колдоого ээ болбогондуктан көбүрөөк жардамга муктаж. Дүйнөдөгү эң чиркин жаныбар титулу менен ал көбүрөөк кабыл алып, WWF логотипинде панда аюусу болгондой эле алдыңкы сапта болот деп үмүттөнөбүз. Чиркин жаныбарлар ошондой эле жашоого укуктуу жана жаратылыштагы маанилүү функцияларды аткарышат. Дүйнө жүзүндөгү эң жагымсыз жаныбардын мүнөздөмөлөрү Бул жаныбарды жеке өзү көргөнү келген адамдар анын жийиркеничтүү көрүнгөнүн айтышат. Анын тийиши желатиндүү жана жагымсыз. Узундугу 30дан 38 смге чейин, андан чоңураак көрүнөт. Анын денеси тыгыздыгы аз болушу керек жана желатиндүү тери ал жашаган тереңдикке ылайыкташкандыгына байланыштуу. Бул тереңдиктерде басым өтө жогору. Ушул чөйрөлөргө ыңгайлаша алган желатиндүү тери болбосо, ал жашай алмак эмес. Анын башы бир топ чоң жана канаттары тар. Жыгылганда, ал тамчыга окшош, демек, анын жалпы аты. Денеси өтө жука жана желатиндүү түзүлүшү менен тереңдикте гүлдөп, сууда сүзүү менен энергиясын сарптабайт. Тереңдикте күн нуру жетпей, азык жетишсиз болуп жаткандыгы эсибизде. Бул таптакыр башка чөйрө жана континенттик шельфке же тайыз сууларга эч кандай тиешеси жок. Бул жерлерде өсүмдүктөр бар, анткени жарык өтүп, фитопланктон жана башка биологиялык ар түрдүүлүк. Бирок, деңиздин түбүндө айлана-чөйрө жана шарттар бир топ душмандык кылат. Башка балыктардыкындай сууда сүзүүчү табарсык жок. Бул орган башка балыктарга, эгерде алар сууда сүзбөсөңүз же сууда сүзүп сүзгүңүз келсе, анда ал үчүн зарыл. Бирок, тамчы балыктын ага кереги жок. Баш дененин калган бөлүгү менен бир топ айырмаланып турат. Тамак-аш жана жүрүм-турум Бул жаныбар деңиздин түбүндө болгондуктан, тамак-аш жегич болушу керек. Башкача айтканда, сууга илинген ар кандай жаныбарлар менен азыктанат. Мисалы, алардын диетасы негизинен рак клеткалары, моллюскалар жана деңиз кирпини сыяктуу кээ бир организмдерден турат. Анын тамакты чайнаган тиштери жок, бирок аны менен эч кандай көйгөй жок. Эгерде сиз каалаган тамак-ашты сиңирүүнү кааласаңыз, анда сизде эң катаал тамактарды сиңирүү мүмкүнчүлүгү бар тамак сиңирүү тутуму бар. Тамчы балыктар деңиздин түбүн байырлаган башка жаныбарлардан айырмаланып, олжосу озуп кетишин күтүү үчүн акырын сүзүп жүрөт. Бул олжосун аңчылык кылган же кубалаган түр эмес.

Дүйнөдөгү эң чиркин айбан

Биз сизге дүйнөдөгү эң жагымсыз айбан кайсы экендигин көрсөтөбүз. Анын мүнөздөмөлөрү жана жашоо образы жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн бул жерге кириңиз. Аны өткөрүп жибербеңиз!

флора жана фауна

тундра

Бул макалада тундранын мүнөздөмөлөрүн, түрлөрүн, флорасы менен фаунасын табасыз. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн бул жерге кириңиз.

Биз сатып алган өнүмдөрдө кайра иштетүү белгилери абдан көп. Логотиптер көп жана алардын бардыгын түшүнүү кыйла татаал. Йогуртта бир, кышта дагы бирөө, суу бөтөлкөлөрүндө дагы бири бар ... Ар бири бир нерсени билдирет жана кайра иштетүү үчүн индикативдүү. Бул белгилердин арасынан биз жашыл чекитти табабыз. Бул пункт эмнени билдирет жана продукцияны кайра иштетүү үчүн канчалык пайдалуу? Бул макалада биз сизге жашыл чекиттин бардык өзгөчөлүктөрүн жана анын кайра иштетүү үчүн маанисин айтып беребиз. Жашыл чекит деген эмне, биринчиден, жашыл чекит деген эмне экендигин билүү жана аны көз менен көрүү. Сиз үчүн же бирөө үчүн мен ойлогон образ белгисиз. Бул белгини кайра иштетүү ишинин мааниси өскөндөн бери көптөн бери келе жатат. Бул тик огунун айланасында кесилишкен эки жебеден турган тегерек. Ачык жашыл түстө сол жактагы жебе, ал эми күңүрт түстө даты туура багытта турат. Адатта, көпчүлүк өнүмдөр табылган стандарттык форматта, анын соода белгиси бар. Расмий түстөр Pantone 336 C жана Pantone 343 C болуп саналат жана аларды өнүмдүн таңгагы же этикеткасы төрт түстө басылганда колдонуу сунушталат. Бул белги колдонулат жана аны ак же түстүү фондо бир буюм болгондо да көрүүгө болот. Сиз бул белгини көп жолу көргөн чыгарсыз. Бирок бул эмнени билдирет? Аны сизге кененирээк түшүндүрүп бергени жатабыз. Бул символдун функциясы эң жөнөкөй, бирок индикативдүү. Жашыл чекиттүү өнүм таштандыга айланып, өнүмдөрдүн жашоо циклынан чыккандан кийин кайра иштетилет дегенди билдирет. Аталган өнүм үчүн жооптуу компания таштандыларды башкаруунун интеграцияланган тутумуна (SIG) ээ, ага төлөп берген продукт алар кайра иштетилиши мүмкүн. Башкача айтканда, жашыл чекиттүү желим бөтөлкөнү көргөндө, бул продукт колдонулгандан кийин кайра иштетилет дегенди билдирет. Бул белгилүү бир кепилдикти белгилеген жана компаниялар чыгарган таңгактоо үчүн жооптуу экендигин көрсөткөн символ. Мындан тышкары, бул компаниялар Европанын 94/62 / CE директивасына жана 11/97 таңгак жана таңгактагы таштандылар жөнүндө улуттук мыйзамга баш ийиши керек. Адатта, бул жашыл чекит көбүнчө желим, металл, картон, кагаз жана кыш идиштеринде пайда болот. Алар ушул белгини алып жүргөн эң кеңири тараган калдыктар. Бул белгини камтыган өнүмдөрдү иштетүүчү жана аларды Испанияда кайра иштетүүчү таштандыларды башкаруунун комплекстүү тутуму - Ecoembes. Ошондой эле алар айнек идиштерде, мисалы, бөтөлкөлөрдө ж.б. Бул учурда, таштандыларды башкаруунун комплекстүү тутуму - Эковидрио. Таштандылар жашыл чекитти көтөрүп жүрүшү үчүн, ал белгилүү бир стандарттарга жооп бериши керек. Ушундай жол менен, анын идентификациясы жеңилдеп, акыркы керектөөчүнүн алдында окулушу жеңилирээк болот. Продукт жооп бериши керек болгон стандарттар: • Аны эч кандай жол менен өзгөртүү мүмкүн эмес. • Басып чыгаруу өнүмдүн бүтүндүгүн сактоо менен жасалышы керек. • Пропорциялар идишке туура келиши керек. • Графикалык элементтер менен толуктоо мүмкүн эмес. • Ecoembesтин уруксатысыз аны өзгөртүү мүмкүн эмес. Жашыл чекиттин келип чыгышы жана мааниси Бул жашыл чекиттин келип чыгышы 1991-жылдан башталат. Германиянын коммерциялык эмес компаниясы аны ошол жылы түзүп, 1994-жылы европалык таңгак жана таштандылар директивасынын эмблемасы катары расмий түрдө киргизилген. Испанияга 1997-жылы, Ecoembes Pro Europe компаниясы менен келишим түзүп, өлкөдөгү жашыл чекит брендинин эксклюзивдүү колдонулушун лицензиялоого мүмкүнчүлүк алган. Бул белгинин маанилүүлүгү 3R маанисинде (шилтеме). Биринчиси, азайтуу. Эгерде сиз чындыгында чыныгы натыйжаларга жетүүнү кааласаңыз, анда үй-бүлөлүк чөйрө керектөөнүн адаттарын өзгөртүшү керек. Мисалы, өндүрүш үчүн чийки заттын колдонулушун азайтуу үчүн бизге кереги жок өнүмдөрдүн чыгымдарын азайтуу өтө маанилүү. Бул айлана-чөйрөгө тийгизген таасирлерди жана булганууну азайтууга жардам берет. Болбосо, ушул белгилердин эч бири мааниге ээ болбойт. Башка маанилүү R - кайра колдонуу. Жашыл чекит камтылган продукт дагы колдонсо болот. Мисалы, суу бөтөлкөлөрүн таштандыга чыгарардан мурун бир нече жолу толтурса болот. Бул өнүмдөрдү кайра иштетүүдөн же таштандыга таштоодон мурун алардын иштөө мөөнөтүн узартууга жардам берет. Акырында, үчүнчү R - кайра иштетүү. Кайра иштетүү, эң жакшы белгилүү жана айтылган болсо дагы, эң аз эреже болушу керек. Себеби, кайра иштетүү процесси менен биз таштандылардан жаңы продуктту чийки зат катары алсак дагы, бул процессте биз энергияны, техниканы колдонобуз жана ал дагы булганган. Rs маанилүүлүгүнүн тартиби Жашыл чекиттин өнүмдөрдө мааниси бар болушу үчүн, 3R өтө маанилүү фактор болуп саналат. Эң негизгиси азайтуу керек. Албетте, продукцияны керектөөнүн азайышы менен ири компаниялар сатууну азайтуу менен кирешени көрбөйт. Бүгүнкү экономикалык модельде бир аз карама-каршы келет. Эгер киреше алуу үчүн өндүрүш керек болсо, дагы көп чийки зат алуу үчүн кайра иштетүүгө туура келет. Редукция экологиялык жактан эң маанилүү R болуп саналат. Бирок, бул экономикалык жактан эң ыңгайлуу эмес. Бул таштандыларды башкаруунун интеграцияланган тутумдарына акча төлөгөн компанияларга келсек, алар продукт катары иштелип чыккандан кийин, таштандылар талаптагыдай тазаланып, кайра иштетилишин камсыз кылууга милдеттенишет. Бул компания катарында, алар өндүрүп жаткан өнүмдөр менен булганбагандыгыңыздын кепилдиги. Мындан тышкары, таштандылар жана аларды кайра иштетүү менен, алар жаңы өнүмдөр катары ага жаңы жашоо бере алышаарына толук ишенесиз.

Green Point

Жашыл чекиттин маанилүүлүгү жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын билип алыңыз. Бул кайра иштетүү белгиси жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн бул жерге кирүү.

Кийимдерди кайра иштетүү

Бул макалада биз сизге үйдөгү кийимдерди кайра иштетүүнүн жана аларды жаңыча колдонуунун эң оригиналдуу ыкмаларын үйрөтөбүз. Аны өткөрүп жибербеңиз!

Ресурстардын теңдиги

Туруктуу өнүгүүнүн аныктамасы

Бул постто биз туруктуу өнүгүүнүн аныктамасын жана ал алдыга койгон максаттарды кенен ачып беребиз. Көбүрөөк билүү үчүн бул жерге кириңиз.

Катуу калдыктар

Катуу калдыктар - бул дүйнө жүзү боюнча күн сайын пайда болгон калдыктар. Бул постто биз алардын классификациясын жана кантип башкарылаарын түшүндүрөбүз.

Экосистемалар жана экологиялык ниш

Экологиялык орун

Бул посттон экологиялык текче менен жашоо чөйрөсүнүн ортосундагы негизги айырмачылыктарды таба аласыз. Бул тууралуу баарын билүү үчүн бул жерге кириңиз.

үйдө жасалган калий самыны

Калий самыны

Калий самыны табигый продукт, ал зыянкечтерге жана өсүмдүктөрдүн ооруларына каршы күрөшүүгө жардам берет. Бул жерден ал жөнүндө толук маалымат алыңыз.

Суунун мааниси

Суунун мааниси

Бул макалада суунун планета үчүн да, адам үчүн да мааниси жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын түшүндүрүп бермекчибиз.

Айлана чөйрөнүн аныктамасы

Айлана чөйрөнүн аныктамасы

Бул посттон айлана-чөйрөнүн аныктамасын жана ага кандай кам көрүү керектигин таба аласыз. Бул жөнүндө баарын билип, мындан ары чаташпаңыз.

Пластмассаларды кайра иштетүү

Пластмассаларды кайра иштетүү

Бул макалада биз пластиканы кантип туура иштетүү керектигин кененирээк түшүндүрүп беребиз. Суроолоруңузга жооп берүү үчүн ушул жерге кириңиз.

Гидропоникалык өстүрүү

Гидропоникалык өстүрүү

Бул макалада биз сизге гидропоникалык өстүрүү жөнүндө баардыгын үйрөтөбүз. Үйдү кантип өстүрүү керектиги жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн бул жерге кириңиз.

Алтынчы жок болуу

Биологиялык ар түрдүүлүктүн жоголушу

Бул макалада биз дүйнө жүзү боюнча биологиялык ар түрдүүлүктү жоготуунун негизги себептери жана кесепеттери жөнүндө маалымат беребиз. Кирип, ал жөнүндө билүү.

Боз таштанды контейнери

Боз контейнер

Боз идишке кандай таштандылар түшөөрүн билбейсизби? Бул макалада биз сизге аны кеңири түшүндүрүп беребиз. Кирип ал жөнүндө билип алыңыз.

Курма майы жаман

пальма майы

Пальма майы жөнүндө окуу үчүн бул жерди басыңыз. Биз сизге бул продукт жана анын ден-соолукка болгон касиети жөнүндө чындыкты айтып беребиз, өткөрүп жибербеңиз!

upcycling

Upcycling

Упсиклинг - бул бизде таштандыга мурдагыдан көбүрөөк пайдалуу болгон кайра иштетүү техникасы. Бул жерде биз баарын майда-чүйдөсүнө чейин түшүндүрүп жатабыз

Деңиз сүт эмүүчүлөрү жана алардын адаптациялары

Деңиз сүт эмүүчүлөр

Деңиз сүт эмүүчүлөрүнүн мүнөздөмөлөрү, жашоо образы жана эволюциясы жөнүндө билүү үчүн бул жерге кириңиз. Анын келип чыгышы жөнүндө билип алыңыз.

Mangrove саз

Mangrove саз

Мангр жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн бул жерге кириңиз. Аш болумдуу элементтерге бай жана адамзат үчүн көптөгөн пайдалуу экосистема.

Күрөң контейнер

Күрөң контейнер

Бул макалада сиз күрөң идишке байланыштуу бардык күмөн саноолорду чече аласыз. Ага эмнени ыргытыш керектигин жана аны менен эмне колдонуларын үйрөнөсүз.

Дүйнөдөгү эң коркунучтуу жаныбарлар

Дүйнөдөгү эң коркунучтуу жаныбарлар

Дүйнөдөгү эң коркунучтуу жаныбарлардын кайсынысы экендигин билүү үчүн ушул жерге кириңиз. Сиз алардын эмне үчүн кооптуу экендигин жана кандай мүнөздөмөлөрү бар экендигин биле аласыз.

Үчүнчүсүнүн мааниси

The 3rd

Бул постто биз сизге 3р негизги аспектилерин кеңири көрсөтүп беребиз. Ушундай жол менен биз кантип азайтууну, кайра колдонууну жана кайра иштетүүнү түшүндүрөбүз.

Токойду калыбына келтирүүнүн мүнөздөмөлөрү

Токойду калыбына келтирүү

Биз токойду калыбына келтирүү жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын түшүндүрүп беребиз. Токойлорду калыбына келтирүү жөнүндө чындыкты билүү үчүн бул жерге кириңиз. Аны өткөрүп жибербеңиз!

Жердин Кызыгы

Жердин Кызыгы

Жердин эң таасирдүү билүү үчүн ушул жерге кир. Биздин планета бизди таң калтырбай койбойт. Бул жерде сиз сөзсүз суктанасыз.

тик дыйканчылыктын артыкчылыктары

Тике дыйканчылык

Бүткүл дүйнө жүзү боюнча топурак эрозиясы болгондо, тике дыйканчылык жаралган. Бул макалада ал жөнүндө толук маалымат алыңыз.

Чымындардын жашоо цикли

Чымын канчага чейин жашайт

Бул макалада сиз чымындын жашоо цикли, мааниси жана айрым кызыкчылыктары жөнүндө көбүрөөк билүүдөн тышкары, канча жашаарын биле аласыз. Азыр кир!

Табигый ресурстар

Табигый ресурстар

Бул постто биз табигый ресурстар эмне экендигин жана алардын маанилүүлүгүн түшүндүрөбүз. Жаратылыш ресурстарынын ар кандай түрлөрү жана аларды пайдалануу жөнүндө бул жерден билип алыңыз.

Дүйнөлүк СО2 эмиссиясы

Көмүр кычкыл газы

Бул макалада биз көмүр кычкыл газынын мүнөздөмөлөрүн жана иштешин түшүндүрөбүз. Бул жөнүндө толук маалымат алуу үчүн бул жерге кириңиз.

Сары контейнер

Сары контейнер

Сары контейнерге таштоо үчүн таштандылардын түрлөрүн түшүндүрүп беребиз. Эң көп кездешкен каталарды жана айрым кызыгууларды билүү үчүн киргизиңиз.

Түндүк жарыктарын көрө турган жерлер

North Lights

Бул жерге кирип, Түндүк жарыгы жөнүндө толук маалымат алыңыз. Анын кандайча пайда болгонун, кандай мүнөздөмөлөрү бар экендигин жана айрым кызыкчылыктарын билип алыңыз. Аны өткөрүп жибербеңиз!

Пластикалык аралдар

Пластикалык аралдар

Бул постто биз сизге пластикалык аралдардын пайда болушу жана кесепеттери жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын айтып беребиз. Кирип, баарын билип алыңыз.

Велосипедди көбүрөөк колдонуу

Туруктуу шаар жана мобилдүүлүк

Туруктуу мобилдүүлүк бул булганууну азайтуу жана жашоо сапатын жогорулатуу боюнча шаар куруу стратегиясы. Биз бул жерде баарын түшүндүрүп беребиз.

Туруктуу тамактануу боюнча кеңештер

Туруктуу азык

Туруктуу азык-түлүк айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин азайтууга жана адамдардын ден-соолугун жогорулатууга аракет кылат. Бул жерден билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын ушул жерден билип алыңыз.

Кайсы нерселерди кайра иштетүүгө болот

Кайсы нерселерди кайра иштетүүгө болот

Кайсы нерселерди кайра иштетүүгө боло тургандыгын жана кайра иштетүүнүн кандай мааниси бар экендигин кеңири түшүндүрүп беребиз. Кирип, ал жөнүндө көбүрөөк билүү.

Айнек бөтөлкөлөр

Айнек бөтөлкөлөрдү кайра иштетүү

Айнек бөтөлкөнү кайра иштетүү - бүгүнкү күндүн талабы. Бул макалада сиз аны кайра иштетүү процесси эмнеде жана пайда болгон күмөн саноолорду биле аласыз.

желим бөтөлкөлөрдү кайра иштетүү идеялары

Пластикалык бөтөлкөлөрдү кайра иштетүү

Бул посттон сиз пластикалык бөтөлкөлөрдү кайра иштетүү боюнча көптөгөн идеяларды билип, аларга экинчи мүмкүнчүлүк берсеңиз болот. Эгер бул тууралуу көбүрөөк билгиси келген?

белгилерди кайра иштетүү

Символдорду кайра иштетүү

Бул постто сиз бар болгон кайра иштетүү белгилеринин түрлөрүн жана алардын ар биринин маанисин биле аласыз. Сиз аларды билгиңиз келеби?

Испанияда климаттын өзгөрүшү

Испанияда климаттын өзгөрүшү

Испаниядагы климаттын өзгөрүшү экономикага, калкка, түрлөргө жана жаратылыш ресурстарына олуттуу кесепеттерин тийгизет. Бул жерде аны менен жакшылап таанышып алыңыз.

күнгө кийим илип коюу

Экологиялык кир жуугуч машиналар жана айлана-чөйрөнү сыйлоо боюнча сунуштар

Сууну, электр кубатын жана жуугуч каражаттарды сарптагандыктан, кийимди жууп туруу айлана-чөйрөгө чоң таасирин тийгизет. Ушул себептен айлана-чөйрөнү сыйлай алган экологиялык кир жуугуч машиналар иштелип чыккан.

топураксыз өскөн өсүмдүктөр

Гидропоникалык өсүмдүктөр, алар эмне жана үйдө кантип жасаса болот

Гидропоникалык өсүмдүктөр салттуу дыйканчылыкка альтернатива катары чыгат жана топурактын жоктугу менен мүнөздөлөт. Өсүмдүктөрдүн ушул түрү аркылуу үй бакчасын куруудан тышкары, өсүмдүктөрдүн топуракка муктаж болбой кантип өсө алаарын билип алыңыз.

Заманбап экологиялык шаар

Жаңылануучу шаарлардын көйгөйү

Кайра калыбына келүүчү дымактуу максаттарды көздөгөн айрым шаарлар бар. Алардын көпчүлүгү шаарды 100% камсыз кылууну сунушташты, алар эмне? Кайра калыбына келүүчү максатка качан жетүүнү каалашат?

Электр энергиясын өндүрүүнүн наркы цифралар менен

Окуу ийри сызыгынын жардамы менен, калыбына келүүчү энергиялардын чыгымдары кескин төмөндөдү жана алар төмөндөгөнгө караганда көбүрөөк. IRENA бардык жаңылануучу энергия бир-эки жылдан кийин атаандаштыкка жөндөмдүү болот деп кепилдик берет.

Дүйнөнүн акырынын сактагычынын ички жасалгасы

Дүйнөнүн акырынын аягы Шпицберген шаарында жайгашкан

860.000 өлкөдөн келген 4.000ден ашуун үрөндүн 231 үлгүсүн сактоо үчүн курулган Шпицберген шаарында жайгашкан Дүйнөлүк Складдын аягы Сириянын жарандык согушунун натыйжасында ачылган жана учурда климаттын өзгөрүшү таасирин тийгизүүдө.

токойлор жана алардын өз ара байланышы

Бош токой синдрому

Бул постто токойдогу тирүү жандыктардын өз ара жашоосунун сакталышы үчүн кандай мааниге ээ экендиги жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Эгер бул тууралуу көбүрөөк билгиси келген?

гидропоника - отургузуунун эффективдүү формасы

Гидропоника

Гидропоника - бул өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн эритмелерди колдонуудан турган ыкма.Гидропоника жөнүндө баарын билгиңиз келеби?

кайра иштетүү

Кайра иштетүү оңойлоп баратат

Кайра иштетүү үчүн биз жөнөкөй жана оңой жаңсоолорду жасай алабыз жана байкабай өз планетабызга жардам беребиз. Ал жаңсоолор эмне экендигин билгиңиз келеби?

тыгынынан жана жол кыймылынан ызы-чуу

Ызы-чуунун булганышы

Шаардын айлана чөйрөсүндө жана ири шаарларда ызы-чуунун булганышы бар. Андан сактануу үчүн эмне кылуу керек?

экосфера биосферага тең эмес

Экосфера

Экосфера Жер планетасынын глобалдык экосистемасы катары аныкталат.Экосфера жөнүндө баарын билгиңиз келеби? Бул жерге кирүү.

суунун эвтрофикациясы - бул табигый, бирок техногендик процесс

Эвтрофикация

Суунун эвтрофикациясы булгануунун бир түрү.Табигый экосистемада суунун эвтрофикациясы кандай көйгөйлөрдү жаратат?

суу

Суу булганышы

Адатта, суунун булганышы ар кандай булгоочу заттардын суу ресурстарына түздөн-түз же кыйыр түрдө төгүлүшү аркылуу болот.

биотоп бардык абиотикалык элементтерден турат, башкача айтканда, аларда жашоо жок

Биотоп деген эмне?

Биотоп - флора жана фаунанын популяциясын камсыз кылган жер. Алар жөнүндө жана алардын экосистемалар менен болгон мамилеси жөнүндө билүү үчүн бул жерге кириңиз.