Ыскак

Табиятка жана айлана-чөйрөгө жеткиликтүү болгон технология жана илимге болгон кызыгуу. Компанияда кесиптик тобокелдиктерди алдын алуу боюнча техник жана айлана-чөйрөнү башкаруу боюнча техник.

Ыскак 1-жылдын апрелинен бери 2022 макала жазган