Томас Бигорда

Дүйнөлүк экономикага, айрыкча каржы базарларына жана калыбына келүүчү энергияга болгон кумары бар компьютер инженери.