Даниел Паломино

Курчап турган чөйрөнү коргоо илимдерин аяктагандыктан, өзүмдүн профессионалдык жана жеке билимимди кеңейтип, таштандыларды башкаруу, кайра жаралуучу энергия жана башкалар боюнча курстарга катышып жүрдүм. Башка жагынан алганда, мен VerdeZona деп аталган блогдун авторумун. ар кандай предметтер боюнча билимиме салым кошуп, айлана-чөйрөнү коргоо маселелери.

Даниэл Паломино 70-жылдын февраль айынан бери 2017 макала жазган