экодизайн

Ecodesign

Акыркы жылдары, айлана-чөйрөнү институционалдык жана коомдук маалымдуулуктун өсүшү пайда болушуна алып келди ...

айлана-чөйрөнү жакшыртуу

Туруктуу мода

Экологиялык белгилер, адатта, туруктуу мода, өндүрүш менен байланышкан талаш-тартыштар жөнүндө сөз болгондо биринчи орунга чыгат ...