Мышыктар

Мышыктар

Көздүн көрүүсү жана өнүккөн угуу мышык жаныбарларды шамдагай мергенчилик түрүнө айландырат, бирок алар ...