Айлана чөйрөнү коргоо жана мейкиндикти пландаштыруу министрлигин билүү

Айлана-чөйрөнүн логотиби

Хунта-де-Андалусия - автономиялуу коомдун өзүн-өзү башкаруусу саясий жактан уюштурулган мекеме. Ал Андалусия парламентинен, Башкармалыктын Төрагасынан жана Башкаруу Кеңешинен турат.

La Хунта-де-Андалусиянын администрациясы төмөнкү Консьерждерде уюштурулган:

 • Президенттин Кеңеши жана жергиликтүү администрация.
 • Экономика жана Билим министрлиги.
 • Финансы министрлиги жана мамлекеттик башкаруу.
 • Билим берүү министрлиги.
 • Ден-соолукка байланыштуу консультация.
 • Теңдик жана социалдык саясат боюнча кеңеш.
 • Иш менен камсыз кылуу, бизнес жана соода министрлиги.
 • Өнүгүү жана турак жай министрлиги.
 • Туризм жана спорт министрлиги.
 • Маданият министрлиги.
 • Юстиция жана Ички иштер министрлиги.
 • Айыл чарба министрлиги.
 • Айлана чөйрөнү коргоо жана мейкиндикти пландаштыруу министрлиги.

Бул макалада биз аны жакшыраак таанып-билүү үчүн экинчисине токтолобуз.

Биринчиси, бул министрликтин маселелер боюнча Автономиялык Коомчулуктун ыйгарым укуктарына ээ экендигин билүү айлана-чөйрө, суу, мейкиндик жана жээк пландаштыруу жана шаар куруу.

Иш чөйрөсүнө суу, айлана чөйрөнүн сапаты, аңчылык жана балык уулоо, климаттын жана климаттын өзгөрүшү, экологиялык билим берүү жана ыктыярдуу кызмат, корголуучу аймактар, токой өрттөрү, жаратылыш айлана чөйрөсү жана шаар куруу жана башкаруу кирет.

Функциялар жана ыйгарым укуктар

Бирок, ар бир провинцияда министрликтер төмөнкүлөрдү камтыган аймактык делегациялар аркылуу иш алып барышат Сиздин провинцияңыздын функциялары жана компетенциялары:

 • Перифериялык кызматтары Аймактык Өкүлчүлүккө бекитилген Министрликтердин, ал эми зарыл болгон учурда Министрликтерге караштуу же ага көз каранды ведомстволордун катардагы өкүлчүлүгү.
 • Түздөн-түз, тиешелүү башкаруу борборлорунун функционалдык көз карандылыгында, Делегацияга таандык административдик бирдиктер.
 • Делегациянын бардык кызматкерлеринин лидерлигин жана аларга ачык берилген бир эле катардагы администрациялык жана башкаруу ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырыңыз.
 • Перифериялык кызматтары аймактык делегацияга бекитилген министрликтердин борбордук кызматтары менен жана Хунта-де-Андалусиянын өкмөттүк делегацияларынын ээлерине берилген ыйгарым укуктарга зыян келтирбестен, генералдын перифериялык органдары менен мамилелердин кадимки каналын орнотуу. Мамлекеттик администрация жана Андалусиянын жергиликтүү органдары алардын компетенциясына кирген маселелерде.
 • Анын компетенциясына кирген маселелер боюнча буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү Аймактык Өкүлчүлүктүн курамына кирген Департаменттердин Облустук Башкы катчыларынын башчыларына өткөрүп бериңиз.
 • Административдик ыйгарым укуктарды аларга жүктөлгөн компетенцияларга карата жана зарыл болгон учурда, аларга берилген перифериялык кызматтардын компетенцияларына карата жүзөгө ашыруу.
 • Аларга берилген, борбордон ажыратылган же аларга берилген башка функциялардан тышкары.

Уюштуруу түзүмү

Айлана-чөйрөнү коргоо жана мейкиндикти пландаштыруу министрлигинин органикалык түзүмүн 216-июлундагы 2015/14 Жарлыгыжогоруда аталган компетенциялар аталган министрликке дал келерин аныктайт.

Ушул сыяктуу эле, ушул Жарлык ушул Министрликтин иш-аракетин борбордук башкаруу органдары, субъекттер жана ага тиркелген коллегиялуу органдар аркылуу жөнгө салат.

Учурда Айлана-чөйрөнү коргоо жана мейкиндикти пландаштыруу министри Хосе Фискал Лопес.

Экологиялык бөлүмдүн структурасынын мукабасы

Борбордук башкаруу органдары

Министрликтин башчысы ошол эле өкүлчүлүктү ээлейт жана анын ишмердүүлүгүндө жогорку багытты, демилгелүүлүктү, координацияны, текшерүүнү жана баалоону жүзөгө ашырат.

Министрликтин башчысына токтоосуз колдоо жана жардам көрсөтүү үчүн атайын регламенттер менен аныкталган курамы бар кабинет бар.

Курчап турган чөйрөнү коргоо министрлигин түзгөн Борбордук башкаруу органдары:

Вице-министрлик

Ал министрликтин жогорку жетекчилигин жана анын жалпы делегациясына ылайык, анын ээсинен кийинки эле катардагы өкүлчүлүгүн жүзөгө ашырат.

Мейкиндикти пландаштыруу жана шаарды туруктуу пайдалануу боюнча башкы катчылык

Вице-министрлик наамына ээ, ал Урбанизм башкы башкармалыгынын ишин, координациясын жана көзөмөлүн камсыз кылат. Ал компетенттүү маселелерге байланышкан иш-аракеттердин аткарылышына көмөктөшүү жана координациялоо үчүн жооп берет.

Айлана-чөйрөнү коргоо жана климаттын өзгөрүшү боюнча башкы катчылык

Ошо сыяктуу эле, ал вице-министр даражасына ээ. Төмөнкү борбордук башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнүн багыты, координациясы жана контролдугу таандык:

 • Табигый чөйрөнү жана корголуучу мейкиндиктерди башкаруу боюнча башкы дирекция.
 • Профилактика жана айлана-чөйрөнүн сапаты боюнча башкы башкармалык.
 • Коомдук гидротехникалык доменди пландаштыруу жана башкаруу боюнча башкы башкармалык.
 • Инфраструктуралар жана сууну эксплуатациялоо башкы башкармалыгы.

Башкы техникалык катчылык

Анын ченемдик укуктук актыларды чыгарууга жана мураска, адамдык ресурстарга, экономикалык жана каржылык башкарууга жана контракттарга, ошондой эле башка иш-аракеттерге байланыштуу өзгөчө компетенциялары бар.

Туунду жактар

Айлана-чөйрөнү коргоо жана суу агенттиги Айлана-чөйрөнү коргоо жана мейкиндикти пландаштыруу министрлигине караштуу (АМАЯ) Doñana жана анын туруктуу өнүгүү фонду Environment-Doñana 21.

Айлана-чөйрөнү коргоо жана суу агенттиги (AMAYA)

Бул бир мамлекеттик бизнес агенттиги жана инструменталдык уюм Андалусиянын аймагында айлана-чөйрө жана суу чөйрөсүндө, айрыкча өзгөчө кырдаалдардын кесепетинен улам, маанилүү кызматтарды көрсөтөт.

Агенттик ишмердүүлүгүн өнүктүрө алат Андалусиянын аймагынан тышкары Жунта-де-Андалусия администрациясы кол койгон программаларды жана кызматташтык келишимдерин аткарууда.

Агенттиктин максаты - өзү же өзү катышкан мамлекеттик же жеке жактар ​​аркылуу айлана-чөйрөнү жана сууну коргоо, сактоо, калыбына келтирүү же жакшыртуу боюнча иш-чараларды, ошондой эле бюджетке каралган башка иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу. , жогоруда айтылган толуктоо, иштеп чыгуу же натыйжасы.

AMAYA пленардык жыйыны

Doñana жана анын айлана-чөйрөсүн туруктуу өнүктүрүү фонду-Doñana 21

Doñana 21 Андалусиянын мамлекеттик секторунун негизи болуп саналат округдун өнүгүү агенттиги, Донья аймагынын баалуу ресурстарын башкаруу үчүн эталон болуу чакырыгы менен.

Ал таасири астында төрөлгөн I Doñana туруктуу өнүгүү планы жана Андалусиянын Хунта протекторатына баш иет.

Фонддун башкаруу органы - Камкорчулар Кеңеши, анда борбордук жана автономиялык администрация, Аймактын 14 шаардык кеңеши, кесиптик бирлик уюмдары жана ар кандай финансылык уюмдар катышат.

Doñana 21 Фонду конкреттүү жана турмушка жөндөмдүү долбоорлорду жүзөгө ашырууну ниет кылып, эки максат менен Донья аймагынын муниципалитеттеринин туруктуу социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө жол ачат:

 1. Донана аймагынын социалдык-экономикалык өнүгүүсү үчүн коомдук жана жеке иш-чаралар.
 2. Доньяны аймактык биригүүгө, өнүктүрүүгө жана сактоого жетишүү үчүн социалдык катышуу.

Коллегиялык органдар

Жалпысынан бар 7 туунду коллегиялык органдар Айлана-чөйрөнү коргоо жана мейкиндикти пландаштыруу министрлигине жана төмөнкүлөр:

Андалусиянын айлана-чөйрөнү коргоо боюнча кеңеши

Бул биздин Коомчулукта экологиялык маселелерге кызыкдар болгон ар кандай социалдык актерлордун катышуусун интеграциялоого жана көмөктөшүүгө жөндөмдүү коомдук катышуучу орган катары түзүлгөн.

Андалусиянын биологиялык ар түрдүүлүк боюнча кеңеши

Бул жаратылыш айлана-чөйрөсүн коргоого жана сактоого байланыштуу катышууга өбөлгө түзүүчү консультация жана мониторинг боюнча консультативдик орган.

Эски токой жана аңчылык кеңештерин бириктирүү.

Андалусия суу кеңеши

Бул Андалусия өкмөтүнүн суу маселелери боюнча консультациясы жана кеңеши үчүн коллегиалдуу орган. Анын курамы жана иштеши 477-ноябрдагы 2015/17 Жарлыгы менен жөнгө салынат.

Андалусия кеңешмеси, мейкиндикти пландаштыруу жана шаар куруу

Бул консультативдик жана катышуу мүнөзүндөгү коллегиялуу орган. 36-февралдагы 2014/14 Жарлыгы менен жөнгө салынат, анда Хунта-де-Андалусия администрациясынын мейкиндикти пландаштыруу жана шаар куруу боюнча компетенциялары жөнгө салынат.

Мейкиндикти пландаштыруу жана шаар куруу боюнча аймактык комиссиялар

Алар консультативдик жана чечимдерди кабыл алуу мүнөзүндөгү облустук деңгээлдеги коллегиялуу органдар. Алар 36-февралдагы 2014/11 Жарлыгы менен жөнгө салынат.

Андалусиянын аймактык обсерваториясы

Ал мейкиндикти пландаштыруу маселелеринде кеңеш берүүчү мүнөзгө ээ. Анын атрибуттары Андалусиянын аймагын мониторингдөө, баалоо жана келечектүүлүгү, анын пландаштырылышы, өнүгүшү жана тенденциялары, ошондой эле мамлекеттик жана жеке саясаттын жана иш-аракеттердин ага тийгизген таасири.

Облустук шаардык координациялык комиссиялары

Алар координациялык функциялары бар провинциялык мүнөздөгү коллегиялуу органдар. Бул Комиссия Хунта-де-Андалусиянын Администрациясынын компетенттүү органдары жана мекемелери тарабынан берилиши керек болгон отчеттор, корутундулар же билдирүүлөрдүн башка түрлөрү боюнча суроо-талаптарды кабыл алуу үчүн жооп берет, алардын жалпы пландоо инструменттери жана алардын түзүмдүк башкарууга таасир этүүчү жаңылыктары жөнүндө. жогоруда аталган пландаштырууну иштеп чыгуу үчүн компетенттүү Администрацияга жолдомо катары.

менен ушул 7 коллегиялык органдын көзкарандысыздыгы буга чейин айтылган, Андалусия суу администрациясынын административдик жана социалдык катышуу коллегиялуу органдарын жөнгө салган 477-ноябрдагы 2015/17 Жарлыгы 8-беренеде административдик жана социалдык мүнөздөгү коллегиялуу органдар Андалусия суу администрациясынын чечимдерин кабыл алуу, кеңешчилер, көзөмөлдөө, башкаруу жана координациялоо:

 1. Андалусия суу кеңеши кайрадан кирди.
 2. Суу обсерваториясы.
 3. Компетенттүү органдардын комиссиясы.
 4. Шаардык суу ташкындарын алдын алуу боюнча Мониторинг комиссиясы.
 5. Гидрографиялык демаркациялардын суу кеңештери.
 6. Кургакчылыкты жоюу боюнча комиссиялар.
 7. Башкаруу комитеттери.
 8. Туруктуу кабинет.
 9. Гвадиарио-Гвадалете трансферти эксплуатациялоо боюнча комиссия.

Абдан кыскача айтканда, бул Айлана-чөйрөнү коргоо жана мейкиндикти пландаштыруу министрлигинин уюму, окуу сизди өтө оорлоткон жок деп үмүттөнөм, албетте, бул жагымдуу эмес.


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт.

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.