экодизайн

Ecodesign

Акыркы жылдары, айлана-чөйрөнү институционалдык жана коомдук маалымдуулуктун өсүшү пайда болушуна алып келди ...