ម៉ិកស៊ិកនិងរោងចក្រថាមពលជីវម៉ាសថ្មីរបស់ខ្លួន

រោងចក្រកែច្នៃថាមពលជីវម៉ាសថ្មីមួយត្រូវបានសម្ពោធ ដាក់ឲ្យ ប្រើប្រាស់នៅទីក្រុង Veracruz ប្រទេសម៉ិកស៊ិក។ ប្រធានាធិបតីខាលឌឺនមានវត្តមាននៅឯ ...