អគារលំនៅដ្ឋានមួយនៅម៉ាឌ្រីដមានការដំឡើងកំដៅក្នុងផែនដីដែលធំជាងគេនៅអេស្បាញ

អគារលំនៅដ្ឋានមួយដែលត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដមានការដំឡើងថាមពលកំដៅក្នុងផែនដីដែលអាចបង្កើតឡើងវិញបានធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។

ថាមពលកំដៅក្នុងផែនដីជួយសន្សំសំចៃការប្រើប្រាស់ថាមពលបាន ៧០% នៅក្នុងផ្ទះមានគ្រួសារតែមួយ

អត្ថបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីការកែទម្រង់ដែលផលិតនៅក្នុងផ្ទះតែមួយដែលទទួលបានការសន្សំថាមពល ៧០% ដោយសារថាមពលកំដៅផែនដី។