បន្ទះ photovoltaic

ប្រភេទនៃថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

ការជំនួសឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលជាមួយនឹងថាមពលកកើតឡើងវិញគឺជាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជា...

បន្ទះសូឡា

របៀបធ្វើបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅផ្ទះ

យើងដឹងហើយថា ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ គឺជាថាមពលកកើតឡើងវិញ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។ គោលបំណងសំខាន់នៃ…

publicidad
បន្ទះសូឡា

បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ៖ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវដឹងអំពីវា។

ប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់បានលឺអំពីបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងឃើញញឹកញាប់ និងខ្លាំងណាស់…

ការលាយពន្លឺព្រះអាទិត្យ

ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាបដិវត្តន៍ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីវា។ ក្នុងករណីនេះយើងនឹង ...

អ្នកប្រមូលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

អ្នកប្រមូលថាមពលព្រះអាទិត្យ

ឧបករណ៍ប្រមូលកម្ដៅព្រះអាទិត្យ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឧបករណ៍ប្រមូលកម្ដៅព្រះអាទិត្យ គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការដំឡើងកម្ដៅព្រះអាទិត្យ។ ក…

តើអ្វីទៅជាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

តើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាអ្វី

នៅក្នុងថាមពលកកើតឡើងវិញ ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បំផុត ចាប់តាំងពីវាមានការអភិវឌ្ឍន៍កាន់តែខ្លាំង...

ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងផ្ទះ

គុណសម្បត្តិនៃថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

យើងដឹងហើយថាមនុស្សជាតិកំពុងអភិវឌ្ឍថាមពលកកើតឡើងវិញដោយលោតផ្លោះនិងព្រំដែន។ ពួកគេគឺជាអ្នកដែលមិនបំពុលបរិស្ថាន ...