បន្ទះសូឡា

បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ៖ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវដឹងអំពីវា។

ប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់បានលឺអំពីបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងឃើញញឹកញាប់ និងខ្លាំងណាស់…

publicidad
ការលាយពន្លឺព្រះអាទិត្យ

ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាបដិវត្តន៍ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីវា។ ក្នុងករណីនេះយើងនឹង ...

អ្នកប្រមូលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

អ្នកប្រមូលថាមពលព្រះអាទិត្យ

ឧបករណ៍ប្រមូលកម្ដៅព្រះអាទិត្យ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឧបករណ៍ប្រមូលកម្ដៅព្រះអាទិត្យ គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការដំឡើងកម្ដៅព្រះអាទិត្យ។ ក…

តើអ្វីទៅជាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

តើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាអ្វី

នៅក្នុងថាមពលកកើតឡើងវិញ ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បំផុត ចាប់តាំងពីវាមានការអភិវឌ្ឍន៍កាន់តែខ្លាំង...

ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងផ្ទះ

គុណសម្បត្តិនៃថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

យើងដឹងហើយថាមនុស្សជាតិកំពុងអភិវឌ្ឍថាមពលកកើតឡើងវិញដោយលោតផ្លោះនិងព្រំដែន។ ពួកគេគឺជាអ្នកដែលមិនបំពុលបរិស្ថាន ...

ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យអកម្ម

ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យអកម្ម

ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យកំពុងមានការកើនឡើងនៅក្នុងគេហដ្ឋានប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាស្វែងរកការកែលម្អការអនុវត្ត ...