ផ្ទះម៉ាស៊ីនត្រជាក់

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នក?

ឥឡូវនេះរដូវក្តៅមកដល់ហើយ យើងទាំងអស់គ្នាប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅផ្ទះដើម្បីឱ្យមានសីតុណ្ហភាពស្រួលជាង។ ដោយគ្មាន…

publicidad
សន្សំសំចៃថាមពលនិងទឹក។

និរន្តរភាព៖ ផលិតផលសម្រាប់ការសន្សំថាមពល ទឹក និងវត្ថុធាតុដើម

ការសន្សំសំចៃថាមពល និងការសន្សំសំចៃទឹក គឺជាគន្លឹះក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការការពារទុនបំរុង...

គំនួសពណ៌ប្រភេទ