គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ

ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ៖ គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិ

ដើម្បីនិយាយអំពីថាមពលនុយក្លេអ៊ែរគឺត្រូវគិតពីគ្រោះមហន្តរាយ Chernobyl និង Fukushima ដែលបានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៦ និង ២០១១ រៀងៗខ្លួន។ ខ្ញុំ​ដឹង…

ឧស្ម័ន​ផ្ទះ​កញ្ចក់

Decarbonization

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបរិស្ថានដ៏ធំបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយការយកចិត្តទុកដាក់របស់សង្គមកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ...