ATP

ATP

როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მოლეკულების, ბიოლოგიისა და ენერგიის შესახებ, ჩვენთან ყოველთვის მოდის კონცეფცია, რომელიც ცნობილია სახელწოდებით ATP. ეს არის მოლეკულა, რომელიც ყოველთვის ჩნდება ცოცხალი არსების თითქმის ყველა ბიოქიმიურ რეაქციაში. ყველამ არ იცის რა არის ATP და რა არის მისი ძირითადი ფუნქციები.

ამიტომ, ამ სტატიას მივუძღვნით ATP– ის ყველა მახასიათებლის, ფუნქციისა და მნიშვნელობის შესახებ.

ძირითადი მახასიათებლები

ATP სტრუქტურა

ჩვენ ვსაუბრობთ მოლეკულაზე, რომელიც იყო თითქმის ყველა ბიოქიმიურ რეაქციაში, რაც აქვთ ცოცხალ არსებებს. ქიმიური რეაქციები, როგორიცაა გლიკოლიზი, კრებსის ციკლი. მისი განუყოფელი თანამგზავრია ADP და ის ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ყველა ამ ბიოქიმიურ რეაქციაში.

პირველ რიგში უნდა იცოდეთ რა არის ATP. ეს არის ნუკლეოტიდ ადენოზინტრიფოსფატი და არის ყველაზე გავრცელებული და უნივერსალური ენერგიით მდიდარი შუალედური საშუალება. როგორც მისი სახელი მიუთითებს, იგი შედგება ადენოზინის ჯგუფისაგან, რომელიც თავის მხრივ შედგება ადენინისგან და რიბოზისგან და ტრიფოსფატის ჯგუფისაგან. მთავარი მახასიათებელია ის, რომ მას შეიცავს ფოსფატის ჯგუფები ATP– ს აქვს სამი ფოსფატის ერთეული, რომლებიც ელექტროსტატისტიკულად აგერიებენ ერთმანეთს. ეს იმიტომ ხდება, რომ ფოსფორის ატომები დადებითად არიან დამუხტული, ჟანგბადის ატომები კი უარყოფითად.

როდესაც ვსაუბრობთ ელექტროსტატიკური გამძლეობაზე, ვგულისხმობთ იმას, რომ ისინი იქცევიან ისე, როგორც როდესაც გვინდა ორი მაგნიტის შეერთება ორივე პოზიტიური ან ორივე უარყოფითი პოლუსის მიერ. ჩვენ ვიცით, რომ საპირისპირო პოლუსები იზიდავს, მაგრამ მოსწონთ ერთმანეთის მოგერიება.

 ATP ფუნქცია და შენახვა

ADP

ჩვენ ვაპირებთ ვნახოთ, რა ძირითადი ფუნქცია აქვს ATP- ს ჩვენს სხეულში და რატომ არის ის ძალიან მნიშვნელოვანი პლანეტაზე. მისი მთავარი ფუნქციაა ემსახურება როგორც ენერგიის მიწოდება თითქმის ყველა ბიოქიმიურ რეაქციაში. ჩვეულებრივ, ყველა ეს ბიოქიმიური რეაქცია აუცილებელია სიცოცხლისთვის და ხდება უჯრედის შიგნით. ამ ბიოქიმიური რეაქციების წყალობით შეიძლება შენარჩუნდეს უჯრედის აქტიური ფუნქციები, როგორიცაა დნმ – ის და RNA– ს სინთეზი, ცილები და გარკვეული მოლეკულების ტრანსპორტირება უჯრედის მემბრანის გავლით.

როდესაც პირველი წამის განმავლობაში სავარჯიშო დარბაზში მივდივართ ჯებირების მოხსნისას, სწორედ ATP გვაძლევს ამისათვის საჭირო ენერგიას. მას შემდეგ, რაც ვარჯიში 10 წამზე მეტხანს გაგრძელდება, კუნთების გლიკოგენი პასუხისმგებელია იმ წინააღმდეგობის დაძლევაზე, რომელსაც მას ვუყენებთ.

ერთ – ერთი ფუნდამენტური ასპექტი ATP– ის მუშაობის ცოდნისთვის არის იმის ცოდნა, თუ როგორ ინახავს იგი ენერგიას. ფოსფატებს შორის კავშირების ტრიფოსფატის ჯგუფში შეკავება დიდ ენერგიას მოითხოვს. კერძოდ, 7.7 კალორია თავისუფალი ენერგია საჭიროა ATP– ის ყოველი მოლისთვის. ეს არის იგივე ენერგია, რომელიც გამოიყოფა, როდესაც ATP ჰიდროლიზდება ADP– ში. ეს ნიშნავს, რომ იგი ფოსფატის ჯგუფს კარგავს წყლის მოქმედების გამო და დიდი რაოდენობით ენერგია გამოიყოფა.

ჩვენ ვაპირებთ დავუბრუნდეთ მაგნიტის გამოყენებულ ანალოგიას, რომ კარგად ავხსნათ ATP– ის მოქმედება. მოდით ვიფიქროთ, რომ ჩვენ გვაქვს ორი მაგნიტი, რომელთა წინაშე დგას მათი პოზიტიური პოლუსი და უერთდება ცვილი ან წებო. მიუხედავად იმისა ცვილი შესანიშნავად მყარია, მაგნიტები მაინც მიმაგრებულია, მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველ მდგომარეობაში მათ ერთმანეთი უნდა მოაგერიონ. ამასთან, თუ ცვილის გათბობას დავიწყებთ, ორი მაგნიტი წყვეტს ბმას, რომელიც მათ ერთმანეთთან აერთიანებს და გამოყოფს ენერგიის გამოყოფას. ამიტომ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ენერგია ინახება ტროტუარზე, რომელიც ორივე მაგნიტის კავშირია.

ამ მოლეკულის შემთხვევაში, ენერგია ინახება ობლიგაციებში, რომლებიც ფოსფატის მოლეკულებს ერთად იკავებენ. ეს კავშირები ცნობილია პიროფოსფატის სახელით. ამ ობლიგაციების გამოძახების კიდევ ერთი გზაა უწყლო ან მაღალი ენერგიის ობლიგაციები.

როგორ დათმობს ATP ენერგიას

ადენოზინის ფუნქციები

ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ეს მოლეკულა მთავარია ორგანიზმებისთვის ენერგიის მიწოდებაზე. ამასთან, ყველამ არ იცის როგორ დათმობს ეს ენერგია ისე, რომ მისი გამოყენება სხვადასხვა საქმიანობაში შეიძლება. ამისათვის ATP აძლევს მაღალი ენერგეტიკული შემცველობის ტერმინალურ ფოსფატურ ჯგუფს მიმღები მოლეკულების ჯგუფს, როგორიცაა შაქრები, ამინომჟავები და ნუკლეოტიდები. როდესაც ფოსფატის ტერმინალი გამოიყოფა, ის გარდაიქმნება ადენოზინფოსფატად, ანუ ADP. ეს მაშინ, როდესაც მიმღები მოლეკულაზე გამოიყოფა სავალდებულო ფოსფატის ჯგუფი. ამ პროცესში ხდება ფოსფატის ჯგუფის გადატანა ან ფოსფორილაცია, რომელიც არ უნდა აგვერიოს ჟანგვითი ფოსფორილაციით, რომელიც პასუხისმგებელია მოლეკულის წარმოქმნაზე.

ფოსფორილაცია ზრდის მიმღები მოლეკულის თავისუფალი ენერგიის დონეს და სწორედ ამიტომ შეუძლია მას ექსტრეგალურად მოახდინოს რეაქცია ბიოქიმიურ რეაქციებში, რომლებიც კატალიზირებულია ფერმენტების მიერ. ფერმენტები პასუხისმგებელნი არიან ბიოქიმიური რეაქციების ყველაზე დაჩქარებული ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად. რეაქცია არის ექსერგონული, როდესაც გიბსის თავისუფალი ენერგიის ვარიაცია უარყოფითია. კერძოდ, ენერგიის ეს ცვლილება ჰიდროლიზიდან ან ფოსფატის ჯგუფის გადაცემიდან არის -7.7 კკალ. ადენოზინის ტრიფოსფატის მოლეკულას შეუძლია ენერგიის გამოყოფა ჰიდროლიზის საშუალებით. ამ შემთხვევაში, ჩვენ ვხედავთ, თუ როგორ არის წყლის მოლეკულა პასუხისმგებელი ფოსფატურ ჯგუფებს შორის ერთ-ერთ ბმულზე შეტევაზე, რათა მიეცეს ან ფოსფატის ჯგუფი და ADP.

როგორ იქმნება იგი

მოდით ვნახოთ რა არის ის ძირითადი ნაბიჯები, რომლითაც იქმნება ATP, ფიჭური სუნთქვის წერტილი ელექტრონული სატრანსპორტო ჯაჭვის მეშვეობით არის შექმნის ძირითადი წყარო. ეს ასევე ხდება ფოტოსინთეზში, რომელიც ხდება მცენარეებში. შექმნის კიდევ ერთი ფორმა ან გზა არის გლიკოლიზის დროს და ლიმონმჟავას ციკლი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც კრებსის ციკლი.

ხდება ATP– ის ფორმირება ADP- ის ფოსფორილირებით არგინინის ფოსფატისა და კრეატინის ფოსფატის მოქმედების წყალობით. ორივე ქიმიური ენერგიის სპეციალური რეზერვების როლს ასრულებს, რათა უფრო სწრაფად მოხდეს ფოსფორილაცია. ეს არის პროცესი, რომელიც ჩვენ ზემოთ ვახსენეთ და ცნობილია როგორც ჟანგვითი ფოსფორილაცია. კრეატინიც და არგინინიც ფოსფაგენებად არის ცნობილი.

იმედი მაქვს, რომ ამ ინფორმაციის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ შეიტყოთ მეტი ATP მოლეკულისა და მისი ფუნქციების შესახებ.


სტატიის შინაარსი იცავს ჩვენს პრინციპებს სარედაქციო ეთიკა. შეცდომის შესატყობინებლად დააჭირეთ ღილაკს აქ.

იყავი პირველი კომენტარი

დატოვე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.

*

*

  1. მონაცემებზე პასუხისმგებელი: მიგელ ანგელ გატონი
  2. მონაცემთა მიზანი: სპამის კონტროლი, კომენტარების მართვა.
  3. ლეგიტიმაცია: თქვენი თანხმობა
  4. მონაცემთა კომუნიკაცია: მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს, გარდა სამართლებრივი ვალდებულებისა.
  5. მონაცემთა შენახვა: მონაცემთა ბაზა, რომელსაც უმასპინძლა Occentus Networks (EU)
  6. უფლებები: ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შეზღუდოთ, აღადგინოთ და წაშალოთ თქვენი ინფორმაცია.

bool (მართალია)