სარეკლამო
ნახშირწყლების ჯაჭვები

ოლიგოსაქარიდები

დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც საკმაოდ არის გაშუქებული ბიოლოგიაში და დიდი მნიშვნელობით. ეს ეხება ოლიგოსაქარიდებს.

ATP

ATP

როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მოლეკულების, ბიოლოგიისა და ენერგიის შესახებ, ჩვენთან ყოველთვის მოდის კონცეფცია, რომელსაც ატფ-ს სახელი ეწოდება.

რომელმაც გამოიგონა შუქი

ვინ გამოიგონა სინათლე

ბევრია, ვინც ნამდვილად არ იცის, ვინ გამოიგონა შუქი. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად შეიძლება ითქვას, რომ ელექტრო შუქი ...