განყოფილებები

მწვანე განახლებადი ენერგიის წყაროები არის ვებგვერდი, რომელიც შექმნილია ენერგიისა და განახლებადი, მწვანე და სუფთა ენერგიის საკითხებზე გავრცელების მიზნით. ამ მიზეზით, ვებგვერდი შეიქმნა და ის არის საგანი, რომლის გატაცებაც გვსურს.

მაგრამ ინტერნეტი იზრდება და უფრო და უფრო მეტს ვსაუბრობთ ეკოლოგიასა და გარემოს შესახებ, რომლებიც პირველი თემის დამატებითი თემებია და რომ ჩვენი აზრით ისინი ტოვებენ იდეალურ ქსელს და დახურულ და მასთან დაკავშირებულ თემას.