ნურია

61 წლის ოქტომბრიდან ნურიას დაწერილი აქვს 2010 სტატია