გერმანული პორტილო

დაამთავრა მალაგას უნივერსიტეტის გარემოს დაცვის მეცნიერებათა ფაკულტეტი და გარემოსდაცვითი განათლების მაგისტრი. განახლებადი ენერგიის სამყარო იზრდება და უფრო აქტუალური ხდება მსოფლიოს ენერგეტიკულ ბაზრებზე. წავიკითხე ასობით სამეცნიერო ჟურნალი განახლებადი ენერგიების შესახებ და ჩემს ხარისხში მქონდა რამდენიმე საგანი მათი მუშაობის შესახებ. გარდა ამისა, მე ვარ გამოცდილი ტრენინგი გადამუშავებისა და გარემოს დაცვის საკითხებში, ასე რომ აქ შეგიძლიათ იპოვოთ საუკეთესო ინფორმაცია ამის შესახებ.

გერმან პორტილომ 1031 წლის ივლისიდან დაწერა 2016 სტატია