אנרגיה גיאותרמית בעולם

אנרגיה גיאותרמית היא חלק מקבוצת האנרגיות האלטרנטיביות המתחדשות. סוג זה של אנרגיה אינו חדש אך כיום ...