Germán Portillo

בוגר מדעי הסביבה ותואר שני בחינוך סביבתי באוניברסיטת מלאגה. עולם האנרגיה המתחדשת הולך וגדל והופך רלוונטי יותר בשוקי האנרגיה ברחבי העולם. קראתי מאות כתבי עת מדעיים בנושא אנרגיות מתחדשות ובמידה שלי היו לי כמה נושאים על פעולתם. בנוסף, אני מאומן בהרחבה בנושאי מחזור וסביבה, כך שכאן תוכלו למצוא את המידע הטוב ביותר אודותיו.