Daniel Palomino

בוגר לימודי מדעי הסביבה והרחבת הידע שלי, הן מבחינה מקצועית והן מבחינה אישית, ועבר קורסים בנושא ניהול פסולת, אנרגיות מתחדשות וכו '. מצד שני, אני מחבר הבלוג בשם ורדזונה במטרה להגיע ולהרגיש את הציבור עם הציבור בעיות סביבתיות, תורם את הידע שלי בנושאים מגוונים.