Իսպանիայի հիդրոէլեկտրակայանը

Իսպանիան հիդրոէլեկտրակայանների մեծ ներուժ ունի, այն մշակվել է 100 տարի շարունակ: Դրա շնորհիվ մենք ունենք հիդրոէլեկտրակայանների մեծ համակարգ: