Tomaš Bigorda

Računalni inženjer sa strašću prema globalnoj ekonomiji, posebno financijskim tržištima i obnovljivim izvorima energije.