Daniel Palomino: koj puas xav tau ntau tus thwjtim?

Kawm tiav nyob rau hauv Environmental Science thiab nthuav kuv txoj kev paub, ob tus kws tshaj lij thiab tus kheej, kawm cov chav kawm txog kev tswj hwm pov tseg, kev siv hluav taws xob ntxiv, thiab lwm yam. muaj teeb meem ib puag ncig, pab txhawb kuv txoj kev paub ntawm ntau yam kev kawm.