Lub zog nruab nrab ntawm Spain

Spain muaj peev xwm loj hauv nruab nrog cev, qhov no tau tsim los rau 100 xyoo. Ua tsaug rau qhov no peb muaj lub tshuab hluav taws xob loj.