Seccións

Green Renewables é unha páxina web creada co fin de difundir sobre cuestións relacionadas coa enerxía e as enerxías renovables, verdes e limpas. Por este motivo creouse a web e é un tema que nos apaixona.

Pero a rede medra e cada vez falamos máis de Ecoloxía e Medio Ambiente, que son temas complementarios ao primeiro e que na nosa opinión deixan unha web ideal cun tema pechado e relacionado.